Preliminärt program

Detta program är preliminärt och har utarbetats i samarbete mellan en referensgrupp av förtroendevalda och en arbetsgrupp på riksförbundet. Programmet kommer att fortsätta utvecklas under hösten.

16 november

10.30–17.00

  • Möjligheter och utmaningar med det nya bidragssystemet
    Folkbildningsrådet – frågor, reflektion och samtal
  • Omställningen för Sensus – Hur blir vi bättre för dem vi är till för?
  • Rollen som förtroendevald – styrning/ledning
  • Vilket ansvar har vi som styrelse

17.00
Paus och visning av fängelsemuséet

19.00
Middag med kvällsarrangemang


17 november

08.30–15.30

  • Inspirerande exempel på folkbildningsverksamhet
  • Valbara workshops pass med teman såsom: Tips för att skapa bra möten, Bra samspel i grupper, Vikten av psykologisk trygghet, Existentiell hållbarhet, Överbryggande mellanrumsaktör etc.