Program

Programmet är preliminärt och har tagit fram i samarbete mellan en referensgrupp av förtroendevalda och en arbetsgrupp på riksförbundet.

16 november

10.00-10.30
Välkomstfika

10.30–12.30
Välkomna, inledning

Det nya bidragsystemet och det folkbildningspolitiska läget. Medverkande representant från folkbildningsrådet,

12.30–13.30
Lunch

13.30–17.00
Omställning till nytt bidragssystem – Hur blir vi bättre för dem vi är till för?

Rollen som förtroendevald – Hur praktiserar vi styrning?

17.00
Paus

19.00
Middag


17 november

08.30–12.00

Backspegel

Styrning – vilket ansvar har vi som styrelse medverkande Peter Hellman, Engström & Hellman Advokatbyrå

Valbara workshop pass ett

12.00–13.00
Lunch

13.00–15.30
Valbara workshop pass två

Summering avslutning

15.30
Slut

Se alla workshops