Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

NAD - Nätverk Aktivitet Delaktighet

NAD-projektet har som syfte att öka nyanlända personers hälsa och välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda möjligheter att bygga sociala nätverk. I NAD görs detta genom att erbjuda nyanlända möjlighet att delta i föreningsaktiviteter. NAD-projektet finns i hela Skåne.

NAD består av två delar:

Informationsspridning: Nyanlända flyktingar som kommer till Skåne erbjuds kvalitetssäkrad information om föreningslivet.

NAD-aktivitet: En samordnare från den idéburna sektorn och en kontaktperson från Arbetsförmedlingen skapar matchningar utifrån intressen mellan föreningar och nyanlända. Deltagare får då prova på studiecirklar eller andra aktiviteter under fem till femton träffar. Aktiviteten görs inom deltagarens etableringsplan. En samordnare är anställd på Sensus.

Vill din förening ta emot deltagare? Eller vill du hänvisa deltagare till aktiviteter?

Om NAD

NAD sker i samverkan mellan NÄTVERKET, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, kommuner, arbetsförmedlingar och lokala idéburna organisationer, där Sensus är en. NAD finansieras av Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt

Kom i kontakt med oss