Folkbildning för fred och demokrati

Vi är många som berörs starkt av det som händer i vår omvärld just nu. Människor lider och flera miljoner tvingas på flykt. Läget skapar oro, stress och en känsla av uppgivenhet, men också ett starkt engagemang och vilja att hjälpa. Ett av folkbildningens grunduppdrag är att bidra till samhällets demokratiska utveckling. Att ge förutsättningar för människor att mötas och bygga tillit till varandra är nödvändigt för ett sammanhållet, öppet och demokratiskt samhälle. Vi på Sensus finns här redo när du vill bilda och organisera dig.

Just nu bubblar ett starkt engagemang hos oss på Sensus och hos våra medlemsorganisationer och samarbetsparter för att bidra till initiativ som stärker demokratin och tilliten mellan människor. Här samlar vi cirklar, evenemang, metoder och koncept med anknytning till situationen vi befinner oss i. Nu behöver vi alla hjälpas åt!

Ny i Sverige

Sensus skapar möjligheter dels för asylsökandes och nyanländas språkinlärning men också för att personer som är nya i Sverige snabbare ska känna sig inkluderade i samhället.

Läs merom "Ny i Sverige"
Folkbildning för fred och demokrati

Kommande cirklar, kurser och evenemang

Välj plats
Alla typer

Idealitet och migration

Idealitet och migration är ett nätbaserat material för ideella som är engagerade i arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkan.

Läs merom "Idealitet och migration"
Folkbildning för fred och demokrati

Metoder och studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Engagera dig

Nu måste vi hjälpas åt

Organisera dig hos Sensus

Det finns mycket du kan göra där du bor. Ta kontakt med Sensus lokalt för att få stöttning i ditt lokala engagemang med exempelvis lokaler, utrustning, studiematerial, nätverk och andra slags resurser.

medlemsorganisationer

Läs om det viktiga arbete våra medlemsorganisationer gör