Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Regelverk som styr bokföring och bokslut

 • Årsredovisningslagen
 • Bokföringslagen
 • Bokföringsnämndens allmänna råd
 • EU-förordningar
 • Praxis
 • Bokföringsskyldighet och vad det innebär
 • Aktiebolagslagen
 • Centrala begrepp i beskattning


Praktiskt bokslutsarbete

 • Bokslutsdispositioner
 • Periodiseringsfonder
 • Värdering av anläggningstillgångar
 • Värdering av omsättningstillgångar
 • Obeskattade reserver
 • Avskrivningar utöver plan
 • Ned- och uppskrivning av anläggningstillgång
 • Civilrätt och skatterätt
 • Periodiseringar i samband med bokslut
 • Skatt i AB


Årsredovisning och revision

 • Syftet med årsredovisning
 • Årsredovisningens innehåll
 • Revisorns roll
 • Resultaträkningen
 • Balansräkning


Rapporter och Analyser

 • Finansiella rapporter
 • Kassaflödesanalysens grunder
 • Lönsamhet
 • Nyckeltal