Bild: Scandinav bildbyrå

Diplomerad redovisningsekonom

Som diplomerad redovisningsekonom ansvarar du för organisationens operativa ekonomiarbete.

Det här är en utbildning för dig som idag arbetar med löpande bokföring och administration av företagets ekonomi och som vill utveckla dina kunskaper inom kvalificerat redovisningsarbete. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om regler, lagar och allmänna råd som styr bokföring och bokslut. Du får även kunskap om hur samarbetet med en extern revisor i samband med årsbokslut och årsredovisning kan se ut.

Genom att varva teori och praktik lär du dig att planera och förbereda inför årsbokslutet, bedöma skattekonsekvenser och göra ekonomiska analyser. Du lär dig också att upprätta ett bokslut och årsredovisning i ett aktiebolag enligt regelverket K2. Den praktiska bokföringen i utbildningen görs både manuellt och i bokföringsprogram (FortNox).


Mål

Efter avslutad utbildning kan du hantera de moment i redovisningen som berör bokslutsarbete. Du har kunskap om hur bokföring byggs upp från affärshändelse till årsredovisning och hur du löpande under året planerar för bokslutet. Du vet också hur du analyserar de vanligaste nyckeltalen och bedömer konsekvenser av skattelagstiftningen.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring eller har erfarenhet av praktiskt ekonomiarbete och vill utveckla dina kunskaper inom kvalificerat ekonomi- och redovisningsarbete. Utbildningen kan ses som en direkt fortsättning på kursen ”Diplomerad ekonomiassistent” eller motsvarande utbildning.


Förkunskaper

Grundläggande goda kunskaper i löpande bokföring och avstämningar är ett krav för att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du bör också känna till hur du läser en balans- och resultaträkning.

Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper kan du göra vårt självbedömningstest här.


Innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 80 lärarledda studietimmar fördelat på 10 dagar (en heldag varannan vecka). Teori varvas med praktiska övningar. Mellan lektionstillfällen får du hemuppgifter.

Undervisning sker via det digitala mötesverktyget Zoom. Via lärplattformen Learnify har utbildningen en egen kursplats där kursledare och studerande kan kommunicera med varandra mellan kurstillfällena. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Se hela innehållet i detalj här


Kurslitteratur

Vi använder aktuell litteratur som följer utvecklingen inom området.


Ledare

Samtliga ledare är yrkesverksamma och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.


Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.


Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs en godkänd inlämningsuppgift och en godkänd Tentamen samt minst 70% närvaro.


Plats

Utbildningen ges på distans.


Pris

39 900 kr per termin, exklusive litteratur.

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
Jag är supernöjd med utbildningen till redovisningsekonom. Kunniga och engagerade lärare, väl bevandrade i sina utbildningsområden. Personalen på Sensus är kanon och tog verkligen väl hand om oss. Jag har fått en bra grund för mitt fortsatta arbete som redovisningsekonom. Utbildningen rekommenderas starkt!

Michael Eng

Redovisningskonsult, Advice Revision

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.