Suicidpreventiva dagen

I samband med den internationella Suicidpreventiva dagen den 10 september anordnar Sensus, tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsparter, olika arrangemang runt om i hela landet.

Varje år den 10 september uppmärksammas den suicidpreventiva dagen. Dagen inrättades av Världshälsoorganisationen WHO i syfte att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Under dagen anordnas konferenser, seminarier, ljuständningar och minnesstunder runt om i världen och Sverige.

Varje år under dagen arrangerar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, NASP, Mind, SPES, SPIV och Suicide Zero, ett seminarium med temat stöd till efterlevande. I år äger seminariet rum den 8 september kl. 13-16.30.

Här kan du läsa mer om årets seminarium
(Observera att arrangemanget genomförs två dagar före suicidpreventiva dagen.)

Arrangemang i samband med dagen

Läsa för livet

Ett projekt för existentiell hälsa där syftet är att använda sig av läsning och litteratur i terapeutiskt syfte. Sensus arrangerar cirkelledarkurser för personer som vill starta en studiecirkel i metoden.

Läs mer
Vår verksamhet

Berättelser från tidigare verksamhet inom suicidprevention

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.