Suicidpreventiva dagen

I samband med den internationella Suicidpreventiva dagen den 10 september anordnar Sensus, tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsparter, olika arrangemang runt om i hela landet.

Varje år den 10 september uppmärksammas den suicidpreventiva dagen. Dagen inrättades av Världshälsoorganisationen WHO i syfte att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Under dagen anordnas konferenser, seminarier, ljuständningar och minnesstunder runt om i världen och Sverige.

Varje år under dagen arrangerar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, NASP, Mind, SPES, SPIV och Suicide Zero, ett seminarium med temat stöd till efterlevande. I år äger seminariet rum den 8 september kl. 13-16.30.

Här kan du läsa mer om årets seminarium
(Observera att arrangemanget genomförs två dagar före suicidpreventiva dagen.)

Det går att leva vidare

Ett samtalsmaterial om sorgen efter en närstående som tagit sitt liv.

Läs mer
Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Kontakt

Kom i kontakt med oss