Läsa för livet

Läsa för livet är ett metodmaterial för dig som vill hålla en studiecirkel med fokus på hälsa och litteratur.

Materialet är baserat på en metod som kallas biblioterapi (av grekiskans “biblio” som betyder bok). Metoden handlar om att främja hälsa genom läsande och samtal om text och litteratur. Grundtanken är att samtal om text kan ge människor nya perspektiv på den egna livssituationen.

I en biblioterapeutisk studiecirkel träffas gruppens deltagare för att samtala om vad en text eller bok har gjort med dem. Cirkeldeltagarna får reflektera över orden och dess innebörd utifrån sina egna tolkningar, upplevelser och erfarenheter. Ett utbyte av livserfarenheter sker i gruppen vilket ger deltagarna nya kunskaper, perspektiv och insikter. Biblioterapi kan även användas i läsfrämjande syfte.

Starta en studiecirkel!

Om du vill starta en studiecirkel och få tillgång till metodmaterialet, mejla oss så tar vi kontakt med dig.

Om projektet Läsa för livet

I projektet Läsa för livet har Sensus studieförbund tillsammans med medlemsorganisationer och andra samverkansparter utvecklat biblioterapeutiska studiecirklar inom folkbildningen. I studiecirklarna får deltagarna möjlighet att utvecklas och/eller bättre förstå livsomvälvande händelser.

Citat från tidigare deltagare

"Många gånger tog det stopp för mig i läsningen, jag fick lägga ifrån mig boken. Men det gjorde inget, vid träffarna blev jag påfylld även om jag inte hade läst. Ofta gick vi över och pratade om våra egna erfarenheter. Jag kände igen mig i så mycket i läsningen och samtalen. Den känslan! Man tror man är helt ensam, att det är 'jag mot hela världen'. Nu är det inte så längre. Jag vet att jag inte är ensam."

"Man behöver inte prata om sin egen situation om man inte orkar, utan prata om det som står i boken. Man kan lägga allt bortanför sig själv om man vill det, och istället diskutera en anonym person. Författaren har sin egen berättelse och har satt ord på saker jag känner igen – eller inte. Man får fler ord."

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.