Bild: Michelle Olsson

Historien om Annorlunda musikskola

Annorlunda musikskola startades år 1976 av den ideella musikföreningen Sollentuna Jazz Workshop (SJW). På den tiden fanns ingen musikskola som inriktade sig på jazzmusik och det var ett tomrum som SJW ville fylla. Samarbete inleddes med Sensus studieförbund (dåvarande SKS). Sollentuna kommun bistod med en gammal villa som rustades upp och byggdes om till musikhus. Idag används de sex replokalerna/studiorna och pianorummet flitigt av många olika musikutövare i Sollentuna kommun.

Sollentuna Jazz Workshop (SJW) bildades 1973, då i form av ett storband. Sedan 1976 driver föreningen Annorlunda musikskola i samarbete med Sensus i villan "Huset" nära Sollentuna centrum. Idag finns både välutrustade replokaler/studior och ett pianorum och ett brett utbud av studiecirklar inom piano, gitarr, conga, trumset, sång och bas i musikhuset.

Ett musikhus för alla
Annorlunda Musikskola vill ge så många människor som möjligt möjlighet att skapa sig ett eget musikaliskt språk med inriktning på improvisationsmusik – jazz, rock, pop, blues och salsa. På Annorlunda musikskola möts människor från olika kulturer, unga och gamla, nybörjare och avancerade. Eftersom musiken i sig är gränsöverskridande finns stora möjligheter till samspel. Det ena är inte mer rätt än det andra, nyfikenheten är stor.

Genom åren har stora delar av Sveriges jazzelit har passerat genom Annorlunda musikskola, antingen som deltagare i studiecirkel eller som cirkelledare.

Sollentuna Jazz Workshop och Sensus samarbetar
Annorlunda musikskola drivs genom ett tätt samarbete mellan Sensus och Sollentuna Jazz Workshop. Sensus administrerar studiecirklar och kurser, anordnar kulturprogram och anställer och utbildar ledare.