PalKonnect

Stärkande av minoritetsgrupper genom konst och kreativitet.

EU-projektet PALkonnect vänder sig till organisationer som verkar inom områdena konst, kultur och forskning. Detta för att stimulera den europeiska medvetenheten kring dessa områden och ge människor i nuvarande och framtida generationer möjlighet att respektera inkludering och mångfald och att vara framgångsrika innovatörer i sina lokala miljöer.

PALkonnect har som mål att stödja konstnärer från olika minoritetsgrupper och hjälpa dem att presentera och marknadsföra sina konstverk under post-COVID 19-förhållanden samt att inspirera dem till samarbete inom Europa. Projektet syftar även till att utrusta dem med nödvändiga innovativa färdigheter och kompetenser för att uppmuntra deras kreativitet och skapande av nya konstverk. Dessutom är huvudmålet med projektet att öka medvetenheten och kännedomen om dessa minoritetsgrupper för att underlätta integrationsprocessen. Genom att lyfta fram personliga berättelser och historisk fakta kommer allmänhetens kunskap att ökas om dessa grupper samtidigt som integrationsprocessen underlättas.


Projektets mål:

  • Framtagning av en rapport för att identifiera och analysera och identifiera konstnärers och kulturarbetares behov och bristande kompetenser.
  • Train-the-Trainer-paketet, där utbildarna ges en konkret överblick över kompetensbehoven. Här presenteras effektiva undervisningsmetoder samt de senaste rönen inom metodik och didaktik . Train-the-trainer-paketet går under namnet ”Handledning i att stötta konstnärer efter COVID-19 med en återhämtningsplan”.
  • Gemensamt utbildningsevenemang för personal: Detta kommer att riktas till konstnärer och konstarbetare för att introducera dem i att arbeta med de resultat som framkommer under projektets gång.
  • Framtagandet av kursplan och undervisningsmaterial bygger på de erfarenheter vi samlat under lokala evenemang och de webbinarier vi hållit med målgrupperna.
  • Projektets Online-plattform går under namnet ”Digital öppen ateljé” och kommer att vara ett forum för virtuella möten.
PALkonnect

Projektet görs med stöd av EU