Projekt och uppdrag

Medan en stor del av det vi gör finansieras genom stat, region och kommun har vi också projekt och uppdrag som finansieras genom andra bidragsgivare. Gemensamt för dessa är att vi alltid arbetar med folkbildningens metoder och att vi ofta når grupper i samhället som tenderar att hamna i utanförskap. Hit hör bland annat äldre, nya i Sverige, personer med funktionsvariationer samt långtidsarbetslösa. Vi arbetar med teman som digitalisering, psykisk hälsa, hållbarhet, rättighetsfrågor och inkludering.

Exempel på uppdragsgivare är kommuner och regioner, Allmänna Arvsfonden, EU och Post- och Telestyrelsen.

Pågående

Projekt och uppdrag

Välj ämne

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning