Från utsatt till insatt

Projektets mål är att minska det digitala utanförskapet i samhället för seniorer, funktionsnedsatta och utlandsfödda genom specialanpassade kurser i grundläggande It. Projektet syftar även till minskad segregation och ökad integration och ett närmande mot arbetsmarknaden. Efter cirka två år på Medborgarskolan så byter projektet huvudman till Sensus. Projektet genomförs av Sensus Stockholm med stöd från Post och telestyrelsen.

Från utsatt till insatt

Några av våra deltagare

Vår Youtube-kanal

Vi gör filmer som visar hur man använder roliga appar och andra bra saker på webben. Vi erbjuder kurser och aktiviteter riktade mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Du hittar oss här

Om projektet
Den ökade digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Särskilt eftersom de digitala tjänsterna är inbäddade i centrala samhällsverksamheter som arbetslivet, vården och skolan.

Samtidigt som digitaliseringen underlättar för många människor, kan den också skapa större klyftor för den som står utanför den digitala utvecklingen. Enligt flera rapporter finns det olika grupper som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. De grupper som inte är fullt delaktiga i det digitala samhället är personer över 74 år, utrikesfödda med ringa eller ingen utbildning och personer med funktionsnedsättning.

Sensus-projektet Från utsatt till insatt har utvecklat ett eget lättillgängligt kursmaterial anpassat för målgrupperna, för att lära ut ett grundläggande digitalt kunnande. Efter kursen ska ge deltagarna känna till och kunna använda digitala samhällstjänster som att skaffa en mejladress, använda Bank-Id för att hantera sin ekonomi digitalt, söka arbete på arbetsförmedlingen, navigera och boka tid inom sjukvården, kontakta försäkringskassan, handla och betala på nätet. Vi tar även med roliga appar i våra smartphones som; träning, sociala medier och få nya vänner med Facebook.

  • Undervisningen är deltagarstyrd och utgår ifrån målgruppens och deltagarnas olika förutsättningar och frågeställningar
  • Projektet har utvecklat ett eget anpassat undervisningsmaterial
  • Undervisningen genomförs med erfarna ledare i studiecirkelform 
  • Kurserna utförs i Sensus lokaler eller i samlingslokaler, föreningslokaler och dyl


Konkret förändring 

Vi ser stora förändringar på de som deltagit i våra kurser; seniorer på åttio år utan erfarenhet av webben som växer i självkänsla och skaffar både smartphone, mejl och kontaktar barnbarnen på facebook för första gången. Vi har haft It-kurser för utlandsfödda kvinnor i ytterförorterna och där har det i sin tur lett till riktig empowerment. De berättar för oss att de här kurserna ger dem större frihet, de kommer ut ur sina hem utan barnen, de träffas tillsammans och tar till sig kunskap som ger dem nya möjligheter för att ta större plats samhället.

Avslutningsvis kan vi konstatera att behovet av insatser är mycket stort och att vår del är bara en liten om än viktig insats i den nödvändiga kampen för att minska det digitala utanförskapet.


Tips och länkar:
Digitalhjälpen
Seniornet


Projektets studiematerial:
Kursupplägg


Kontaktperson:
Anders Romare, projektledare
Telefon: 070-658 14 95
Mail: anders.romare@sensus.se

Från utsatt till insatt

Projektet görs med stöd av Post- och telestyrelsen