Bild: Scandinav Bildbyrå

Nominera kandidater till Sensus region Västra Sveriges regionstyrelse

Valberedningen i Sensus region Västra Sverige önskar få in förslag på kandidater till regionstyrelse och förtroendevalda revisorer.

Inför regionstämman för Sensus Västra Sverige den 30 maj 2024 välkomnar valberedningen förslag på kandidater till uppdrag i regionstyrelsen samt verksamhetsrevisorer. Sensus Västra Sverige omfattar Värmlands, Västra Götalands och Hallands län.

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar inom områdena bildning och kultur. Sensus utvecklar verksamhet i nära samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer.

Som styrelseledamot bör man ha kompetens inom civilsamhället och styrelsearbete, vara intresserad av samhällets och människors utveckling, ha god förståelse för folkbildningens betydelse samt relevanta nätverk i samhället.


Lediga uppdrag

Vi söker kandidater till följande uppdrag som skall väljas på stämman:

 • Regionordförande
 • Vice regionordförande
 • Regionstyrelseledamöter
 • Förtroendevald verksamhetsrevisor och ersättare


Om uppdraget

De som väljs ska vara beredda att ta ansvar för och initiativ till utveckling av Sensus. Ledamot i regionstyrelsen ska vara beredd att:

 • delta i styrelsesammanträden ca 6-8 tillfällen per år
 • om man blir vald till AU, delta i dessa sammanträden, cirka 5 tillfällen per år
 • avsätta tid för inläsning av handlingar, deltagande i arbetsgrupper och konferenser

Mandatperioden omfattar 2 år. Posterna är förtroendeuppdrag på ideell basis. Arvoden och vissa andra ersättningar utgår enligt beslut på regionstämman.


Din nominering

Förslag ska innehålla uppgifter om:

 • vilket uppdrag som avses (ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, förtroendevald verksamhetsrevisor eller dennes ersättare)
 • den/de föreslagnas namn, födelseår, nuvarande sysselsättning och kontaktuppgifter
 • motivering till nomineringen
 • avsändande organisation med kontaktperson och kontaktuppgifter


Hälsningar från Valberedningen
Monica Fryxelius, 070-594 02 13
Tomas Granlund, 073-057 12 15
Gunnel Johansson, 070-840 47 01
Ann-Kristin Falkeby, 070-692 17 11

Skicka in din nominering

Förslagen sänds till valberedningens sammankallande Monica Fryxelius senast 15 mars.

Monica Fryxelius

Lilla Kvarngatan 2

671 51 Arvika

E-post: monica@fryxelius.nu