Bild: Scandinav Bildbyrå

Bidra aktivt till att ge Sensus region Svealand bästa möjliga styrelse!

Bildningsförbunden i Sverige står inför stora utmaningar, och vi behöver också i framtiden engagerade förtroendevalda!

Valberedningen uppmanar nu medlemsorganisationerna att tänka till och nominera kandidater till styrelse och revisorer. Valberedningen vill kunna föreslå personer som kan bidra med största möjliga nytta till Sensus arbete och utveckling i region Svealand och samtidigt aktivt förankra studieförbundet som självklar, värdefull samarbetspartner i medlemsorganisationernas egna arbete.

Nomineringarna bör åtföljas av presentation och kontaktuppgifter. Förslag på kandidater till regionstyrelse- och revisorsuppdrag ska enligt stadgarna tillställas valberedningen.

För att kunna göra sitt arbete väl när regionens styrelse ska utses är valberedningen tacksam för att nomineringar insänds senast den 1 mars till: susann@senter.se

Skicka din nominering

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2024. Nomineringar skickas till:

susann@senter.se