Bild: Scandinav Bildbyrå

Nominera kandidater till Sensus region Stockholm-Gotlands regionstyrelse

Valberedningen i Sensus region Stockholm-Gotland önskar få in förslag på kandidater till regionstyrelse och förtroendevalda revisorer.

Valberedningen uppmanar nu medlemsorganisationerna och samarbetsorganisationernas styrelser att tänka till och nominera kandidater till Sensus regionala styrelse och verksamhetsrevisor.

Valberedningen vill kunna föreslå personer som kan bidra med största möjliga nytta till Sensus arbete. De ska gärna ha ett brett kontaktnät och samtidigt aktivt förankra studieförbundet som självklar, värdefull samarbetspartner i medlemsorganisationernas eget arbete.

Nomineringarna bör åtföljas av presentation och kontaktuppgifter. Förslag på kandidater till regionstyrelse- och revisorsuppdrag ska enligt stadgarna tillställas valberedningen som beaktar de förslag som inkommit inom den stadgade tiden.

Skicka in din nominering

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2024 och sänds till valberedningens sammankallande Yvonne Strömberg.

E-post: yvonne.stromberg@hotmail.com