Våra verksamheter

Som deltagare i arbetsträning på Sensus Stockholm får du stöd i din utveckling för att närma dig arbetslivet. Du får träna på din förmåga att utföra uppgifter, arbeta i ett team och ta dina projekt i mål. Hos oss får du möjlighet att arbetsträna inom dessa områden.

Administration

Uppgifterna är ofta kopplade till administration, bevakning och rapportering inom olika faktaområden och andra praktiska uppgifter kopplat till utbildning och den verksamhet som såväl Sensus som våra samarbetsorganisationer fokuserar på. De kan också utgå från vår projekt- och uppdragsverksamhet med de verksamheter och projekt som vi är huvudman för.

De administrativa arbetsuppgifterna kan bestå av att skriva artiklar i våra nyhetsbrev, att arbeta med sociala media, att arbeta med hemsidor och att göra olika typer av research. Vi utför även uppdrag mot museer, kommuner och kulturinstitutioner där vi digitaliserar deras bildarkiv och tillgängliggör det kulturarv som de förvaltar.

Syftet är att utveckla kunskaper och färdigheter som är relaterade till yrken som administratör, kontorsassistent, projektkoordinator.

Assisterande handledare

Arbetsträningen fokuserar på administrativa arbetsuppgifter men vi kan även erbjuda dig att assistera i samband med undervisning, till exempel svenska för utlandsfödda, lära ut digitala tjänster för äldre, utlandsfödda och funktionsnedsatta och assistera ledare i vår kursverksamhet.

Syftet är att utveckla kunskaper och färdigheter som är relaterade till yrken som kursledare, lärare eller språkstödjare.