Religiösa samfund sida vid sida för miljön och klimatet

23 november, 2022
  • Religionsdialog
  • Tro och religion
  • Hållbar utveckling

I den nya skriften "Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet" vill de religiösa samfunden i Sverige visa på gemensam omtanke och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring.

"Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet" består av arton texter från tretton olika trostraditioner som tillsammans bidrar till att öka medvetenheten och intresset bland troende människor i Sverige för att rädda miljön och klimatet på jorden. Förordet är skrivet av Amanda Lind, fd kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor.

Skriften har tagits fram av miljögruppen i Sveriges interreligiösa råd och studiehandledningen är gjord av Sensus.

Läs mer och ladda ner "Vår jord, vår tro" här