Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet

”Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet" är ett unikt samarbete där de religiösa samfunden i Sverige tillsammans vill visa på gemensam omtanke och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring.

"Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet" är en skrift som tagits fram av miljögruppen i Sveriges interreligiösa råd. Den består av arton texter från tretton olika trostraditioner som tillsammans bidrar till att öka medvetenheten och intresset bland troende människor i Sverige för att rädda miljön och klimatet på jorden. Förordet är skrivet av Amanda Lind, fd kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor.

7 miljoner svenskar tillhör något samfund och Sveriges interreligiösa råd vill med miljöskriften i första hand påverka medlemmar i de egna samfunden att reflektera över vår livsstil och förhållningssätt till natur och miljö.

I slutet finns en studiehandling framtagen av Ingrid Burström, Sensus, anpassad för att användas i olika gruppkonstellationer.

”Oavsett vilken kultur eller religion vi tillhör, delar vi samma hem. Detta hem, vår planet, består både av alla dess invånare och de beståndsdelar som gör hemmet beboeligt. Ett myllrande växt- och djurliv. Berg, hav och floder. Ekosystemens finkalibrerade balans.Ett klimat vi kan leva i.”


Ur förordet av Amanda Lind

Har du frågor om studiematerialet?

Kontakta

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.