Bild: Scandinav Bildbyrå

Fred med jorden

"Fred med jorden" är ett studiecirkelmaterial som fördjupar hållbarhetsarbetet i församlingar och lokalsamhällen.

Syftet med materialet är att tillsammans utforska hur vi som skapade medskapare kan frigöra hopp och handlingskraft i omställningen till ett hållbart samhälle där vi lever i fred med jorden, varandra och hela skapelsen. Den kompletterar och förankrar övrigt hållbarhetsarbete i församlingar, organisationer, föreningar och stärker församlingars roll i lokalsamhället, med grunduppdraget att "återupprätta skapelsen".

Studiecirkeln är uppdelad i fem träffar och utformad utifrån flertalet texter. Den knyter an till Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och dess uppsatta mål, särskilt om värderingsförändring och klimatarbetet som kyrkans uppdrag.

Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Sensus och Medskaparna, och är del av Svenska kyrkans satsning Färdplan för klimatet.

Ladda ner studiematerialet

På projektets webbplats kan du läsa mer om studiematerialet och projektet. Här kan du också ladda ned materialets fyra delar.

skapafredmedjorden.se
Kontakt

Har du frågor om "Fred med jorden"?

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.