Bild: Scandinav Bildbyrå

Hur skapar vi fred med jorden

”Hur skapar vi fred med jorden” är ett studiecirkelmaterial som vill frigöra handlingskraft i arbetet för en hållbar värld, där vi lever i fred med varandra och hela skapelsen. Genom fokus på teologiska och existentiella samtal i kombination med handling, fördjupar studiecirkeln förståelsen för vår roll och vårt ansvar i hållbarhetsarbetet.

Studiecirkeln är uppdelad i fem träffar och utformad utifrån flera texter. Den knyter an till Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och dess uppsatta mål, särskilt om värderingsförändring och klimatarbetet som kyrkans uppdrag. Det går bra att låta sig inspireras av materialet så att det passar för olika lokala sammanhang.

Studiecirkeln kompletterar annat hållbarhetsarbete i församlingar, organisationer, föreningar och stärker församlingars roll i lokalsamhället, med grunduppdraget att "återupprätta skapelsen".

Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Sensus och Medskaparna, och är del av Svenska kyrkans satsning Färdplan för klimatet.

Ta del av studiematerialet

Syftet med studiecirkeln är att tillsammans utforska hur vi som skapade medskapare kan frigöra hopp och handlingskraft i omställningen till ett hållbart samhälle där vi lever i fred med jorden, varandra och hela skapelsen.

Studiecirkeln är uppdelad i fem träffar och utformad utifrån flertalet texter. Den knyter an till Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och dess uppsatta mål, särskilt om värderingsförändring och klimatarbetet som kyrkans uppdrag.


TRÄFF 1

Komma samman som cirkel + att se världen som relationer

Vi berör relationell omtanke och utforskar “vi” och hur förundran kan fördjupa våra relationer.


TRÄFF 2

Omvändelse i spänningen mellan verklighet och vision

Vi berör inre omställning och utforskar vår tids spänningsfält. Vi fokuserar på förundran och fördjupning av relationen till skapelsen.


TRÄFF 3

Berättelsernas kraft i ord och handling

Vi utforskar kulturellt berättande som väg till frigörelse och förändring och vi berör lokal självorganisering och att ta makten över berättelserna.


TRÄFF 4

Att förändra – vägar framåt som skapade medskapare

Vi samtalar om konstruktiv handling, om att ta steg som gör skillnad. Vi berör kreativt utforskande, om att besjälas, beröra och berätta i handling.


TRÄFF 5

Att inkludera och integrera inre och yttre mångfald

Vi fokuserar på mångfaldens intelligens, att medskapa tillsammansrörelse. Vi integrerar erfarenheter och går vidare.


Del A – För cirkelansvariga

Instruktionsdel som riktar sig till dig som cirkelansvarig. Här finns en fördjupande beskrivning av cirkeln, syfte, metodik och bakgrund. Här får du inspiration och tips på metoder som hjälper er att få till ett tryggt och jämställt samtalsklimat

Ladda ner DEL A

Del B – För cirkelansvariga

Denna del består av praktiska instruktioner och förslag på upplägg för varje pass. Den kan ses som en guide för dig som ska hålla en cirkel. Upplägget är ett förslag och självklart går det bra att anpassa efter er situation och era möjligheter.

Ladda ner DEL B

Del C – För deltagare

I del C ges en introduktion samt texter och utdrag för cirkelns tio pass, fördelade på fem träffar. Alla cirkelns deltagare får del C för att kunna fördjupa sig i texter, innan och mellan träffarna, och ta del av övergripande syfte och upplägg.

Ladda ner DEL C

Del D – För den vetgirige

Här finns kontaktuppgifter och fler litteraturtips.

Ladda ner DEL D

Om metoden

En metod som fördjupar kyrkans hållbarhetsarbete.

Läs mer

Vill du gå en ledarutbildning?

Den som vill fördjupa sig i materialet och metoden kan gå en digital ledarkurs som totalt omfattar fyra halvdagar plus uppföljning. Kursen ger verktyg för att använda samtalsmaterialet i ett levande folkbildnings- och hållbarhetsarbete. De som deltagit i ledarkurser får tillgång till ett nätverk av andra ledare och förändringsaktörer som ger möjlighet till ömsesidigt stöd, lärande och inspiration.

Läs mer om kursen
Kontakt

Vill du starta en studiecirkel eller har du frågor?

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.

Materialet är framtaget i samarbete med