Om metoden

En metod som fördjupar kyrkans hållbarhetsarbete.

“Fred med jorden” är både ett samtalsmaterial och en metod. Genom sitt fokus på att möjliggöra teologiska och existentiella samtal, i kombination med handling, förenar den kyrkans hållbarhetsarbete med frågor om värdegrund och organisationskultur. Som utbildnings och folkbildningsinsats kan studiecirkeln både bana väg för och följa upp andra satsningar, exempelvis miljödiplomering. Språket har delvis anpassats för att kunna fungera även för icke-kyrkliga aktörer som önskar delta i processen.

Den ekopedagogiska processmetod som studiecirkeln bygger på kan användas i flera sammanhang för att underlätta och fördjupa organisationens lärande för hållbarhet på olika nivåer. Med hjälp av metoden kan deltagarna både som individer och grupper utveckla förmågan att möjliggöra en utforskning i samtal, tanke och handling på temat att skapa fred med jorden och resten av skapelsen. Detta går i linje med församlingarnas grunduppdrag om att “återupprätta skapelsen”.

Ekopedagogik har sina rötter i den kristne pedagogen Paulo Freires frigörande pedagogik. Den tar tydligt ställning för eko-social rättvisa, klimaträttvisa, inkludering och mångfald – såväl biologisk som mänsklig. Den stärker kritiskt tänkande, utforskande samtal och konstruktiv handling för allt levandes rättigheter och hela skapelsens integritet.

Fördjupa dig än mer i metoden:

Skriften Ekopedagogik för jordfredsgrupper är ett häfte som ger ytterligare fördjupning i metoden. Det bygger på boken Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden av Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman.

Kontakta Ingrid och Nikolas Berg. Epost: nikolas@medskaparna.se, mobil: 070-7544840.