EKERÖ

Lyssnande ledarskap - en utbildning för anställda i Svenska kyrkan

Vill du bli en bättre ledare? Ta chansen att utveckla ditt lyssnande och kroppsmedvetna ledarskap genom vår unika utbildning. Anpassad för Svenska kyrkans medarbetare, erbjuder vi både praktisk träning och teoretisk kunskap. Kom med oss - anmäl dig senast den 31 maj!

Startdatum

7 oktober 2024

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 18:00

Omfattning

4 tillfällen, 100 studietimmar

Plats

Marielunds stiftsgård

PL 208 17800 EKERÖ

Pris

19000 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Lyssnande Ledarskap

Om Utbildningen

Lyssnande Ledarskap

Vi behöver trygga ledare som väcker människors kreativitet och ger plats för delaktighet. Ledare som med nyfikenhet och intresse skapar ett tillåtande tilltal och ger näring till det som växer. Denna utbildning ger redskap och praktisk träning i ett lyssnande ledarskap.

Syfte

Utbildningen har två syften. Dels syftar den till ett lyssnande och kroppsmedvetet ledarskap. Det andra syftet är att deltagarna hittar sitt personliga uttryck så att tankar om tro förmedlas på ett ärligt och fördjupande sätt.

Kroppens Språk

Vi arbetar med kroppen som redskap. Samstämmighet mellan ord och kropp gör vårt budskap trovärdigt och intressant. Som ledare uppfattas jag både genom det jag säger och hur jag rör mig. När vi blir medvetna om hur kroppen kommunicerar främjas ett ledarskap som lättare gör det kristna budskapet relevant och visar att det angår mig och mitt liv. Bibelns berättelser blir mer levande och då väcks nyfikenhet på dess innehåll.

Kursupplägg och Målgrupp

Utbildningen består av fyra internat med start i oktober 2024. Den vänder sig till medarbetare som leder verksamhet i Svenska kyrkan inom diakoni, musik, pedagogik och gudstjänst. Kursdeltagarna övar sig i att låta kroppen ta plats och att utveckla sin kommunikativa förmåga. Det sker genom att individuellt och i grupp öva på följande punkter:

  • Öka sin kroppsmedvetenhet
  • Öva sig i ett lyssnande ledarskap
  • Öva tydlighet, gränssättning och empatiskt förhållningssätt
  • Öva sig i att tolka och gestalta det kristna budskapet
  • Öva samspel och dela erfarenhet
  • Göra hemuppgift mellan varje internat och ge och få feedback

Internatens teman är: Landa i min kropp, Låta mig bli sedd, Mötas i medkänsla och Låta kroppen tala.

Kursledning

Åsa Rockberg, rörelseterapeut och danskonstnär, och Birgitta Söderberg, stiftsadjunkt i Stockholm, har skapat utbildningen särskilt anpassad för Svenska kyrkans medarbetare. Utbildningen är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stift och Sensus studieförbund.

När och Var

Utbildningen består av fyra internat under 2024–2025 på följande datum:

Tider för dagarna kommer i information innan kursstart

  • 2024: 7–9 oktober och 18–20 november.
  • 2025: 27–29 januari och 24–26 mars.

Utbildningen är förlagd på Marielund, katolska kyrkans stiftsgård på Ekerö, utanför Stockholm.

Kostnad

För anställd i församling i Stockholms stift är kursavgiften för hela utbildningen inklusive kost och logi 19 000 kr. Avgiften delas upp, 9 500 kr per år. För deltagare från andra stift är kursavgiften 24 000 kr inklusive kost och logi, 12 000 kr per år.

Anmälan

Är du intresserad och har frågor om utbildningen, hör av dig till stiftsadjunkt Birgitta Söderberg, e-post: birgitta.soderberg@svenskakyrkan.se, telefon: 08-508 940 36. Anmälan via Sensus senast den 31 maj.

Deltagande

Eftersom det är en processutbildning, där vi blir beroende av varandras stöd, förväntas deltagarna satsa helhjärtat, det vill säga delta vid varje tillfälle och vara med under hela internatet.

Vad gav utbildningen?

Tre utbildningsgrupper har genomfört utbildningen (i olika versioner av upplägg) sedan starten 2014, den tredje avslutades i maj 2021. Utbildningen har haft deltagare från 6 olika stift och många deltagare vittnar om en yrkesmässig utveckling och konkreta förändringar. Här följer några exempel:

 

”Det har givit mig styrka i möten med människor jag uppfattar som kravfyllda och besvärliga.”

”Har hjälpt mig till en egen tydlighet, som gör att jag kan vara tydligare i kommunikationen utåt. Har påverkat mitt sätt att arbeta på många sätt, använder kropp och rörelse i enskilda samtal, i grupper, i gudstjänst.” ”Jag vågar stå upp för vem jag är inför alla. Jag vågar möta svårigheter. Jag är gladare.”

”Jag tror att jag har blivit en mer balanserad och nyanserad kollega och ledare. Jag är mer tillfreds med mig själv även de dagar då det är motigt.”

”Har mycket större möjlighet att förändra och arbeta med gudstjänstutveckling tillsammans med lekmän nu än tidigare.”

”Jag har bättre kontakt med min kropp = bättre kontakt med skapelsen. Bär ett större och djupare mod nu. Är lugnare och har mer tålamod med saker och människor som tar tid.”

”Jag är mera stabil, harmonisk och vill lyssna inåt nu. Jag märker lättare när jag behöver vila och inte pressa mig själv. Jag vill varmt rekommendera den här kursen till andra.”

”Kursen gav mig ny och fördjupad förståelse för min ledarroll, där kroppens språk talar tydligare än jag tidigare förstått och där jag genom att lyssna mer på mitt eget och andras inre, får en tydligare kommunikation med mig själv och med mina medmänniskor.”

Avanmälan & Ångerrätt

Sensus allmänna anmälningsvillkor gäller, se villkoren här.

Arrangemangsid: 1585374

Ledare

Birgitta Söderberg

Åsa Rockberg

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter