Bild: Scandinav bildbyrå

Distans

Diplomerad HR-koordinator - dagtid

Som Diplomerad HR-koordinator deltar du med självklarhet i organisationens viktiga HR-processer såsom rekrytering, kompetensutveckling och avveckling. Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll.

Startdatum

22 februari 2024

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

11 tillfällen, 80 studietimmar

Plats

På distans

Pris

37900 kr

För att hantera detta krävs kunskaper och färdigheter i personaladministration och arbetsrätt. Sensus utbildning till Diplomerad HR-koordinator ger dig möjlighet att utvecklas inom dessa områden. Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera det praktiska HR-arbetet.

Efter utbildningen har du möjlighet att bygga på med ytterligare fyra delkurser och bli Diplomerad HR-specialist. Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med HR-frågor.

Utbildningen pågår under ca 6 månader och genomförs en heldag varannan vecka vilket gör att du kan studera och arbeta parallellt.

De två första tillfällena, 22 februari och 29 februari genomförs utbildningen på kvällstid 17:00-20:00, övriga kurstillfällen 09:00-16:00

I detta digitala upplägg arbetar vi i nära samarbete på distans. Träffarna är lärarledda och genomförs på mötesplattformen Zoom. Teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Mellan träffarna arbetar du med uppgifter som fördjupar ditt lärande. Upplägget gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Mer information om utbildningen

Hela innehållet i detalj

Deltagarröster

För ytterligare information och anmälan kontakta:

Maria Ljung, maria.ljung@sensus.se, 070-626 61 03

Alexandra Nagorka, alexandra.nagorka@sensus.se, 070-963 30 09

Arrangemangsnummer: 606053

Ledare

Pierre Figéus

Annika Ekdahl

Kontaktperson