Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diplomerad HR-koordinator

Som diplomerad HR-koordinator deltar du med självklarhet i organisationens viktiga HR-processer såsom rekrytering, kompetensutveckling och avveckling.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom personaladministration och arbetsrätt. Du får verktyg som gör att du kan hantera det praktiska HR-arbetet på ett säkert och medvetet sätt.

Efter utbildningen till HR-koordinator har du möjlighet att studera ytterligare fyra delkurser och bli diplomerad HR-specialist.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden.

Mål

Efter avslutad utbildning har du god kunskap om personalarbetets olika processer, om arbetsrätt och om hur du ska hantera förhandlingar och svåra situationer. Du kan med säkerhet driva det praktiska HR-arbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller som står inför att få ansvar för personaladministrativa frågor.

Förkunskaper

Du bör ha gymnasiekompetens och några års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete med personalfrågor är en fördel men inget krav.

Innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 80 studietimmar, en kväll per vecka, alternativt en heldag varannan vecka, under cirka sex månader. Teori varvas med praktiska övningar. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Utbildningen är indelad i två avsnitt:

  • HR i praktiken
  • Arbetsrätt

Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur

Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats

Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris

37 900 kronor, exklusive litteratur

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
Den här utbildningen har gett mig både en bred kunskap och ett starkt självförtroende. Kombinationen av teoretiska studier och att samtidigt omsätta den nya kunskapen i praktik är fantastisk.

Lars-Erik Lönnqvist

HR-konsult, Gävle kommun