Välkommen till Sensus ledardag 2021

Välkommen till Sensus ledardag den 16 november. Ledardagen är en mötesplats för dig som är ledare i någon av verksamheterna i Sensus Västra Götaland. Årets tema är demokrati. Vi möts, inspireras och får redskap för ledarrollen.

I årets upplaga av Sensus ledardag väljer du om du önskar delta fysiskt på Lilla Bommens konferenscenter i Göteborg eller digitalt via Zoom. Större delen av programmet är gemensamt för alla deltagare men ett valbart seminarium och smågruppsamtal sker separat för digitala och fysiska deltagare. Båda alternativen är kostnadsfria för dig som Sensusledare men vi tar ut en avgift om du är anmäld att delta fysiskt och uteblir utan avanmälan.

Anmälan
Du anmäler dig till hela ledardagen genom att välja, och fylla i anmälan till, ett av de valbara seminarierna här nedanför. Du som vill delta digitalt kan välja seminarium 1 eller 2, du som vill delta på plats kan välja seminarium 3, 4 eller 5.

Det finns ett begränsat antal platser för dig som vill delta fysiskt på plats. Sista anmälningsdag är 1 november.

Medverkande under dagen

Sofia Näsström är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, med särskild inriktning på politisk filosofi. Hon har i sin forskning bland annat fokuserat på frågor om representation, "folket" i folkstyret och den sociala frågans betydelse för demokratins fortlevnad. Hon har under 2021 utkommit med två böcker om demokrati: den populärvetenskapliga boken Demokrati. En liten bok om en stor sak (Historiska Media) och forskningsmonografin The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renewal (Oxford University Press).

Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskning rör demokratiutveckling, särskilt civilsamhällets roll och ungdomars samhällsengagemang. Olika regeringar har anlitat honom som utredare i frågor kring demokrati, verksledning, kommunala organisationsförändringar, imamutbildning, folkbildning och samhällsorientering för nyanlända. Han har varit styrelseordförande i bland annat Kristna Studentrörelsen (KRISS), Teologiska Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda och Politikerskolan Höj Rösten. I våras kom han ut med boken Samhällsorientering för en hållbar integration (medförfattare: professor Mikael Stigendal, Malmö universitet).

Anna Ahnstedt Mitle är visartist, singersong-writer, skådespelare, musiker, projektledare, producent, kommunikatör och pedagog. Hon drivs av berättelser och att kommunicera dem. ”Det sker nästan alltid i ett möte med en publik, tillsammans med människor som vill utvecklas i olika sammanhang, i en lärsituation, men även i perioder av skrivande och egen reflektion. Vi möts på ledardagen!”.

Dagens program

8.30 – Drop in
Deltagande digitalt: tekniktest / Deltagande på plats: kaffe

9.00 – Gemensam uppstart
Marie Langaard och David Oest från Sensus hälsar välkomna.

9.30 – En liten föreläsning om en stor sak
Sofia Näsström föreläser om demokratins grunder och utmaningar.
Gemensamt för alla deltagare

10.15 – Paus

10.30 – Valbart seminarium
Läs mer och anmäl dig längre ner

12.00 – Lunch
Deltagande digitalt: lunch ordnas själv / Deltagande på plats: lunch ingår

13.00 – Kan folkbildningen rädda demokratin eller är folkbildningen en del av problemet
Erik Amnå föreläser om hur du som ledare kan bidra till demokratins utveckling.
Gemensamt för alla deltagare

14.10 – Samtal fortsätter, reflektion i smågrupper
Deltagande digitalt: Breakoutrooms i Zoom / Deltagande på plats: smågrupper på plats

14.45 – Livemusik med vissångerskan Anna Ahnstedt Mitle
Gemensamt för alla deltagare

15.00 – Slut
Möjlighet till efterhäng för dig som deltar på plats

Valbara seminarier

Välj genom att klicka dig vidare till önskat seminarium och fyll i anmälan. Du som vill delta digitalt kan välja seminarium 1 eller 2, du som vill delta på plats kan välja seminarium 3, 4 eller 5. I och med att du gjort ett seminareval är du anmäld till hela ledardagen.

1. Är populism ett hot eller en väckarklocka för demokrati?

Idag ser vi en våg av populism växa fram i demokratiska länder. Men vad är populism, och är det demokratiskt?

Föreläsare: Sofia Näsström

Seminarieval 1 – Digitalt i Zoom

Läs mer och anmälan

2. Det mångreligiösa Sverige – en resurs?

Vad vet vi om det svenska mångreligiösa och interreligiösa landskapet idag? Är religionsdialog en risk eller en resurs? Går interreligiösa råd och demokrati hand i hand?

Föreläsare: Sofia Nordin

Seminarieval 2 – Digitalt i Zoom

Läs mer och anmälan

3. Rösträtt för alla – räcker det för att det ska kallas demokrati?

Med en historisk tillbakablick och nedslag i rösträttsrörelsen diskuterar vi. Vad är demokrati? Lever vi i en demokrati? Hur vet vi det?

Föreläsare: Kerstin Åkare

Seminarieval 3 – Fysiskt på plats

Läs mer och anmälan

4. Hur olika kan vi vara och leva tillsammans?

En förutsättning för demokratin är att vi klarar av att mötas trots våra olikheter och våra olika åsikter men var går gränsen för hur mycket oliktänkande vi klarar av?

Föreläsare: Erik Amnå

Seminarieval 4 – Fysiskt på plats

Läs mer och anmälan

5. Samtalet – en viktig pusselbit för demokratin

Vad är Compassion? Studier visar att om vi kan möta oss själva och andra med värme och förståelse i stället för kritik och krav på prestation ökar både vårt välbefinnande och vår förmåga till goda relationer och samtal.

Föreläsare: Sara Nordenstam

Seminarieval 5 – Fysiskt på plats

Läs mer och anmälan

Sensus ledardag 2021

Tid
Tisdagen den 16 november, kl 8.30–15.00

Plats
Du väljer du om du vill delta fysiskt på plats eller digitalt via Zoom.
Deltagande på plats: Lilla Bommens konferenscenter i Göteborg
Digitalt deltagande: Zoom (länk mejlas i förväg)

Pris
Dagen är kostnadsfri för dig som Sensusledare men om du är anmäld att delta fysiskt och uteblir utan avanmälan 48 timmar innan start faktureras en avgift på 300 kr.

Anmälan
Du anmäler dig till hela ledardagen genom att välja, och fylla i anmälan till, ett av de valbara seminarierna. Du som vill delta digitalt kan välja seminarium 1 eller 2, du som vill delta på plats kan välja seminarium 3, 4 eller 5.

Det finns ett begränsat antal platser för dig som vill delta fysiskt på plats. Sista anmälningsdag är 1 november.