Bild: Glimåkra församling

Utbildning i databasen Sacer

Sensus Skåne-Blekinge erbjuder utbildningar i databasen Sacer som är ett nationellt digitalt inventarieregister för Svenska kyrkan. Databasen underlättar församlingarnas arbete med inventarieförteckning och den regelbundna kontrollen av föremålen.

De kulturhistoriskt värdefulla föremålen i kyrkorna utgör en stor del av vårt gemensamma kulturarv. Församlingar inom Svenska kyrkan i Sverige är enligt lag skyldiga att föra en inventarieförteckning över de kyrkliga kulturhistoriskt värdefulla föremålen i sina kyrkor.

Inventarieförteckningen är ett sätt att hålla ordning på vilka föremål församlingen äger. Förteckningen kan också fungera som en hjälp när ett föremål behöver identifieras vid en eventuell stöld eller skada.

Vi på Sensus Skåne-Blekinge har stor erfarenhet av att arbeta med och utbilda församlingar i databasen Sacer. Inom projekt Sacer, som var ett samarbete med Lunds stift, inventerade och registrerade vi nästan samtliga av stiftets 520 kyrkor och invigda kapell.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till nya inventarieansvariga och annan personal som arbetar med inventarieförteckningen. Även de som tidigare gått en utbildning i Sacer och som önskar fördjupa sina kunskaper är lämpliga deltagare.

Utbildningens innehåll

Innehållet i utbildningen anpassas efter församlingens behov och önskemål och kan innehålla följande moment:

  • En genomgång av de lagar och föreskrifter församlingarna måste förhålla sig till när det gäller att föra en inventarieförteckning. Vi går även igenom de olika föremålskategorierna och vad som avgör om ett föremål är kulturhistoriskt värdefullt eller inte.
  • Databasens uppbyggnad och grundläggande funktioner som till exempel att skapa föremålsposter, skriva beskrivningar, lägga till fotografier och bilagor samt hur databasen kan användas i inventeringen. Vi visar även övningsdatabasen och var lathundar och manualer finns tillgängliga.
  • Praktisk övning i hur det går till att lägga in fotografier och information om förteckningen i Sacer behöver kompletteras.

Utbildningens upplägg

Alternativ 1: Utbildning i Sensus lokaler på Södra Vallgatan 5 i Malmö. Hel- eller halvdag beroende på vilka behov församlingen har.

Alternativ 2: Utbildning på plats hos församlingen. Hel- eller halvdag beroende på vilka behov församlingen har.

Alternativ 3: Halvdagsutbildning på den digitala plattformen Zoom. Lämpligt för församlingar utanför Lunds stift.

Alternativ 4: Ett föredrag om projekt Sacer med en presentation av några av de formgivare och hantverkare som finns representerade i kyrkorna i Lunds stift, ca 1 h inklusive frågor. Kan även hållas på Zoom.

Kostnad

  • Heldag på Sensus eller hos församlingen - 12 000 kr plus resekostnader. Vänligen kontakta oss för prisuppgifter för lunch och fika.
  • Halvdag på Sensus eller hos församlingen - 8 000 kr plus resekostnader. Vänligen kontakta oss för prisuppgifter för lunch och fika.
  • Halvdag på Zoom - 8 000 kr.
  • Föredrag - 3 000 kr plus resekostnader.

Är ni en församling utanför Lunds stift som önskar en utbildning? Kontakta oss gärna för prisuppgifter.

Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier

I samarbete med Lunds stift har Sensus Skåne-Blekinge, inom ramen för projekt Sacer, tagit fram en serie om sex utbildningsfilmer som handlar om vård och underhåll av kyrkorummet och dess kulturhistoriskt värdefulla inventarier.

Filmerna vänder sig främst till inventarieansvariga i kyrkan, kyrkvärdar, vaktmästare och andra som arbetar med och att vårda och bevara det kyrkliga kulturarvet men även till en intresserad allmänhet.

Se filmerna här

Utbildningen fick mig att förstå hur viktigt det är att vårda, bevara och ta hand om det kyrkliga kulturarvet och att Sacer är ett alldeles utmärkt och anpassat verktyg för oss inventarieansvariga.

Jörgen Hansson

Ordförande i kyrkorådet i Kropps församling och inventarieansvarig i Ekeby kyrka

Kontakt

Bokning och mer information

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.