Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier

7 juni, 2021

I samarbete med Lunds stift, har Sensus Skåne-Blekinge, inom ramen för projekt Sacer, tagit fram en serie om sex utbildningsfilmer som handlar om vård och underhåll av kyrkorummet och dess kulturhistoriskt värdefulla inventarier.

Filmerna vänder sig främst till inventarieansvariga i kyrkan, kyrkvärdar, vaktmästare och övriga som arbetar med och att vårda och bevara det kyrkliga kulturarvet men även till en intresserad allmänhet.

Arbetet med filmerna är en avslutning på projekt Sacer som sedan 2013 har inventerat alla kyrkliga kulturhistoriskt värdefulla föremål i Lunds stift och registrerat dem i Svenska kyrkans digitala inventarieregister Sacer.

Filmerna är uppbyggda kring olika teman, såsom lagar och föreskrifter, stilhistoria, vård av inventarier, hantering av textilier, hantering av metaller och databasen Sacer.

Just nu pågår även ett arbete med att ta fram två tillhörande studiematerial, en hjälp för den som vill starta en studiecirkel med utgångspunkt i filmerna.

Länkar

Filmer och material

Vi kommer att prata teori och visa en del praktiskt. Vi hoppas att detta kan ge ett stöd till er i ert vardagliga jobb med det kyrkliga kulturarvet.

Heikki Ranta

Stiftsantikvarie, Lunds stift

Fotogalleri

Bilder från inspelningen

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.