Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier

7 juni, 2021

I samarbete med Lunds stift, har Sensus Skåne-Blekinge, inom ramen för projekt Sacer, tagit fram en serie om sex utbildningsfilmer som handlar om vård och underhåll av kyrkorummet och dess kulturhistoriskt värdefulla inventarier.

Filmerna vänder sig främst till inventarieansvariga i kyrkan, kyrkvärdar, vaktmästare och övriga som arbetar med och att vårda och bevara det kyrkliga kulturarvet men även till en intresserad allmänhet.

Arbetet med filmerna är en avslutning på projekt Sacer som sedan 2013 har inventerat alla kyrkliga kulturhistoriskt värdefulla föremål i Lunds stift och registrerat dem i Svenska kyrkans digitala inventarieregister Sacer.

Filmerna är uppbyggda kring olika teman, såsom lagar och föreskrifter, stilhistoria, vård av inventarier, hantering av textilier, hantering av metaller och databasen Sacer.

Studiehandledningar med olika perspektiv

Till filmerna finns studiehandledningen Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier som vänder sig till er som arbetar i en församling med att vårda, bruka och bevara kyrkliga kulturhistoriskt värdefulla föremål. Studiehandledningen utgår från sex utbildningsfilmerna och har teman som lagar och föreskrifter, stilhistoria, vård av inventarier, hantering av textilier, hantering av metaller och databasen Sacer.

Våra kyrkor och dess inventarier är en studiehandledning med tillhörande kompendium som vänder sig till er som vill lära er mer om kyrkobyggnaden, dess inventarier samt symboler ur ett konst- och kulturhistoriskt perspektiv.

Vi kommer att prata teori och visa en del praktiskt. Vi hoppas att detta kan ge ett stöd till er i ert vardagliga jobb med det kyrkliga kulturarvet.

Heikki Ranta

Stiftsantikvarie, Lunds stift

Fotogalleri

Bilder från inspelningen

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.