Varför engagera Sensus processledare?

Sensus processledare utgår från en helhetssyn på människan, kunskap och pedagogik. Vi har vår grund i folkbildningen och folkbildningens metoder som innebär utveckling och lärande i mänskliga möten.

  • Att lära och utvecklas tillsammans. Utgångspunkten är individens erfarenheter, men samtalet och dialogen står i centrum. När människor möts i dialog prövas egna synsätt och nya insikter och kunskap skapas. – Det kallar vi folkbildning
  • Vad är kunskap? Det är en fråga med många svar. Alla är dock överens om att det finns olika typer av kunskap. Vi talar om fyra kunskapsområden, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - Det är vad vi menar med kunskap
  • Metodik. De metoder vi använder är utvalda för att skapa delaktighet, kreativitet och hållbara resultat. De tar hänsyn till olika lärstilar och sammanhangets förutsättningar och mål. Vi vill skapa utrymme för att provtänka och på så sätt hitta nya perspektiv.
  • Alla människor är unika och har lika värde. Nya färdigheter och kunskaper behövs för att klara av nya utmaningar i livet och alla människor har förmåga att utvecklas – det sammanfattar vår människosyn
  • Vad är kunskap? Det är en fråga med många svar. Alla är dock överens om att det finns olika typer av kunskap. Vi talar om fyra kunskapsområden, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - det är vad vi menar med kunskap

Teorier som inspirerar oss:

  • KASAM-begreppet och Aaron Antonovsky. Vårt processarbete ska präglas av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
  • Appreciative inquiry/Värdesättande förhållningssätt. Vi fokuserar på styrkor, resurser, engagemang och drivkrafter som finns inom organisationen
  • Ett systemiskt tänkande. Genom att söka mönster och samband i sociala system, organisationer, hittar vi vägar till verklig förändring och utveckling.
Våra processledare

Sök eller bläddra bland våra processledare

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning