Sensus processledare underlättar din process

Sensus erbjuder processledning. Våra processledare skapar förutsättningar för ett kreativt arbete som involverar många. De leder och underlättar din process.

Vad kan Sensus processledare hjälpa till med?

En process är en serie steg i en viss riktning. Stegen bygger på varandra och deltagarna kan påverka utvecklingen. Processledarens roll är att leda och underlätta processens gång. Processledaren skapar förutsättningar för ett kreativt arbete som involverar många och ger hjälp nå ett väl förankrat resultat. I ett processorienterat arbete strävar vi efter kunskap och förståelse på djupet, därför blir både ”vad” och ”hur” viktigt.

Sensus har processledare inom följande områden:

 • Verksamhetsutveckling:
  Församlingsinstruktionsarbete och handlingsplan för olika verksamheter
 • Visions och målarbete, etc
 • Värdegrundsarbete
 • Organisationsutveckling:
  Identitet och uppdrag
 • Rollfördelning mellan förtroendevalda, ideella och anställda
 • Grupputveckling:
  Arbetslagsutveckling
 • Samarbete och roller

Kompetens finns också inom tematiska områden som:

 • Rättighetsbaserat arbete:
  Särskilt barnets rätt och barnkonsekvensanalys samt rättighetsbaserat arbete i kyrkornas diakonala arbete
 • Idealitet och frivillighet:
  Medarbetarskap, ledarskap och församlingssyn
 • Församlingsarbete:
  Uppdrag, samverkan och konkreta redskap
 • Mångfald och inkludering:
  Olika perspektiv på mångfald, diskriminering och delaktighet
 • Hållbarhet och miljö
  Olika perspektiv av hållbarhetsbegreppet, inklive ekologisk hållbarhet och socioekonomisk hållbarhet.

Varför engagera just Sensus processledare?

Sensus processledare utgår från en helhetssyn på människan, kunskap och pedagogik. Vi har vår grund i folkbildningen och folkbildningens metoder som innebär utveckling och lärande i mänskliga möten.

Läs mer

Våra processledare

Sök eller bläddra bland våra processledare

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning