Information med anledning av coronaviruset

Sensus vill bidra till att minska spridningen av coronaviruset men samtidigt underlätta för bibehållna sociala kontakter. Vår grundhållning är att följa ansvariga myndigheternas rekommendationer. På den här sidan håller vi dig uppdaterad med information om våra förhållningssätt och vad vi gör för att hitta bra lösningar för verksamhet och deltagare.

För cirklar, kurser, evenemang och annan verksamhet

När människor inte kan träffas fysiskt på samma sätt som tidigare tror vi på Sensus att mötesplatser för samtal och lärande är viktigare än någonsin. Därför jobbar vi just nu med att ta fram olika lösningar för att så många som möjligt ska kunna fortsätta sin verksamhet på distans och digitalt. Här är exempel på vad som är på gång:

sensus.se/distans
Här samlar vi den verksamhet du kan ta del av på distans.

sensus.se/youtube-live
Här live-streamar vi evenemang som till exempel föreläsningar och konserter.

Sensus digitala verktygslåda
Alldeles snart lanserar vi Sensus digitala verktygslåda där vi samlar tips och enkla lösningar för att göra det lättare för föreningar och grupper att mötas digitalt.

Fysiska träffar
När det gäller små grupper som till exempel för samtalscirklar och musikband använder vi Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall för evenemang och sammankomster för att bedöma om verksamheten kan fortsätta med fysiska träffar.


För deltagare och ledare

Vi jobbar på att hålla informationen om Sensus öppna utbud uppdaterad men just nu kan det förekomma felaktigheter. Vi hoppas du har överseende med det. Tveka inte att höra av dig till oss om har frågor. Du hittar kontaktuppgifter till den som är ansvarig på varje evenemangssida.

Vi följer noga utvecklingen av coronaepedemin och är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras.

Kontakta ditt närmaste Sensus kontor om du har frågor.
Samhällsinformation om coronaviruset:
krisinformation.se
Information in English:
krisinformation.se/en