Information med anledning av coronapandemin

På Sensus vill vi ta ansvar för att minska smittspridningen och samtidigt erbjuda meningsfulla mötesplatser för lärande och kultur. I grunden följer regeringens restriktioner och ansvariga myndigheternas rekommendationer.

Cirklar, kurser och evenemang

Vi fortsätter att vara noga med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Vi uppmanar deltagare och medarbetare att stanna hemma vid minsta symtom, ser till att det finns möjlighet att hålla avstånd i våra verksamhetslokaler, schemalägger så att trängsel undviks i gemensamma utrymmen och ser till att det finns möjlighet till god handhygien.

För offentliga inomhusevenemang med 20 deltagare eller fler kontrollerar vi vaccinationsbevis eller följer de alternativa smittskyddsåtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Vad gäller för just din verksamhet?
Om du har verksamhet tillsammans med Sensus och har frågor om just din verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson på Sensus.
Våra kontaktuppgifter finns här.

Om du vill delta i en cirkel, kurs eller evenemang hittar du alltid aktuellt utbud på under Kurser och evenemang. Där presenteras både verksamhet med fysiska träffar och verksamhet du kan ta del av på distans. Tveka inte att höra av dig till oss om har frågor. Du hittar kontaktuppgifter till den som är ansvarig på varje cirkel-, kurs- och evenemangssida.

Digital verksamhet är här för att stanna

När vi nu tvingats leva med pandemin under lång tid är vi glada och stolta över de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss. Vi tror att fysiska mötesplatser behövs för samtal och lärande men vi har sedan pandemin startade också sett nya möjligheter med digitala mötesformer. De lärdomarna vill vi gärna fortsätta att dela med oss av.

Sensus digitala verktygslåda
I Sensus digitala verktygslåda samlar vi tips och enkla lösningar för att göra det lättare för att mötas digitalt. Där finns tips för alltifrån digitalt styrelsearbete till att live-streama evenemang. Tipsen och guiderna är indelade i kategorier som gör det lätt att hitta det du söker. Mycket av materialet går även att ladda ner i PDF-format. Sensus digitala verktygslåda är en levande sida och vi fyller löpande på med fler tips och råd.

Bland annat finns de här kategorierna:

  • Hybridmöten
  • Pedagogik i det digitala rummet
  • Körsång på distans
  • Filma och streama
  • Digitala möten och videosamtal
  • Cirkel, kurs eller utbildning på distans
  • Styrelsemöte och årsstämma på distans

Sensus digitala verktygslåda finns här: digitalaverktyg.sensus.se

Vi följer noga utvecklingen och är beredda att anpassa verksamheten när situationen förändras.

(Uppdaterad 2021-12-23)

Frågor om verksamhet?

Kontakta ditt närmaste Sensus kontor om du har frågor som rör verksamhet eller annat inom Sensus.

Samhällsinformation

Samhällsinformation om coronaviruset hittar du på krisinformation.se.

Government information about the Corona virus is found here: krisinformation.se/en