Information med anledning av coronaviruset

Sensus vill bidra till att minska spridningen av coronaviruset men samtidigt underlätta för bibehållna sociala kontakter. Vår grundhållning är att följa ansvariga myndigheternas rekommendationer. På den här sidan håller vi dig uppdaterad med information om våra förhållningssätt och vad vi gör för att hitta bra lösningar för verksamhet och deltagare.

För cirklar, kurser, evenemang och annan verksamhet

När människor inte kan träffas fysiskt på samma sätt som tidigare tror vi på Sensus att mötesplatser för samtal och lärande är viktigare än någonsin. Därför jobbar vi med att ta fram olika lösningar för att så många som möjligt ska kunna fortsätta sin verksamhet på distans och digitalt. Här är exempel på vad som är på gång:

sensus.se/distans
Här samlar vi den verksamhet du kan ta del av på distans.

sensus.se/youtube-live
Här live-streamar vi evenemang som till exempel föreläsningar och konserter.

Sensus digitala verktygslåda
I Sensus digitala verktygslåda samlar vi tips och enkla lösningar för att göra det lättare för att mötas digitalt. Där finns tips för alltifrån digitalt styrelsearbete till att live-streama evenemang. Tipsen och guiderna är indelade i kategorier som gör det lätt att hitta det du söker. Mycket av materialet går även att ladda ner i PDF-format. Sensus digitala verktygslåda är en levande sida och vi fyller löpande på med fler tips och råd.

Bland annat finns de här kategorierna:

  • Körsång på distans
  • Streama evenemang
  • Digitala möten och videosamtal
  • Cirkel, kurs eller utbildning på distans
  • Styrelsemöte och årsstämma på distans

Sensus digitala verktygslåda finns här: digitalaverktyg.sensus.se

Fysiska träffar
När det gäller små grupper som till exempel för samtalscirklar och musikband använder vi dels Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall för evenemang och sammankomster, dels ett antal krav som grundar sig i Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 1 april 2020 för att bedöma om verksamheten kan fortsätta med fysiska träffar. Det kan till exempel handla om att kunna garantera tillräckligt stort fysiskt avstånd mellan deltagare, att säkerställa att städningen i lokalen är fullgod och att det finns goda möjligheter att tvätta händerna.

När det gäller körverksamhet följer Sensus de specifika råd som Folkhälsomyndigheten publicerade den 13 augusti. Det gäller dels råd till körledare och verksamhetsansvariga och dels till körsångare.

Om du har verksamhet tillsammans med Sensus och har frågor om våra rutiner för fysiska träffar i verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson på Sensus. Våra kontaktuppgifter finns här.

För deltagare och ledare

Vi jobbar på att hålla informationen om Sensus öppna utbud uppdaterad men just nu kan det förekomma felaktigheter. Vi hoppas du har överseende med det. Tveka inte att höra av dig till oss om har frågor. Du hittar kontaktuppgifter till den som är ansvarig på varje evenemangssida.

På grund av coronapandemin finns nu tillfälliga tillägg till deltagarvillkoren. Se villkoren här.

Vi följer noga utvecklingen av coronapandemin och är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras.

Kontakta ditt närmaste Sensus kontor om du har frågor.
Samhällsinformation om coronaviruset:
krisinformation.se
Information in English:
krisinformation.se/en