Trygghet i våra stadsdelar i fokus i Framtiden bor hos oss

17 maj, 2022
  • Hållbar utveckling

Framtiden bor hos oss är ett nationellt nätverk med församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i mångkulturella stadsdelar. I april samlades de under tre dagar i Lextorp i Trollhättan på en stor nationell konferens med temat ”Trygghet i våra stadsdelar”.

Under tisdagen samlades de förtroendevalda i församlingarna, och onsdag och torsdag konfererade över 200 medarbetare i Svenska kyrkan. De fick bland annat lyssna till Erik Amnå, professor emeritus statsvetenskap, som höll en föreläsning om kyrkans roll i samtiden och även talade om hotet mot demokratin.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Olika verksamheter i församlingarna
Deltagarna fick också möjlighet att besöka workshopar om olika verksamheter som bedrivs ute i församlingarna, bland annat Läxhjälpen i Bergsjön, Passus avhopparverksamhet och Trygghetsvandringar.

Under samma himmel
En workshop handlade om Sensus verksamhet Under samma himmel som är en interreligiös verksamhet som riktar sig mot elever på högstadieskolor med syfte att förebygga rasism, diskriminering och kränkningar i skolan och samtidigt ge elever en bredare förståelse av begreppen religion och levd religion. Ungdomar från verksamheten delade erfarenheter av bland annat konflikter i skolan och i vardagen

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

En viktig mötesplats
Konferensen arrangerades i samarbete med Sensus och Högskolan Väst, men man hade också ett samarbete med Syrisk ortodoxa kyrkan och Evangeliska frikyrkan i Trollhättan. För många deltagare var konferensen en viktig mötesplats där de fick möjlighet att dela erfarenheter med andra som är i samma situation och som jobbar i liknande områden. En föreläsning som många inspirerade av var Per Brinkemos seminarium om klansamhällen där han pratade om klantänkandets återkomst och hur det påverkar våra samhällen.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Ett nytt mångkulturellt och komplext samhälle
I många städer växer ett nytt mångkulturellt och komplext samhälle fram. Församlingarna i nätverket Framtiden bor hos oss finns i de miljöerna och menar att det som idag sker i våra stadsdelar kommer att ske och vara vardag i hela samhället om några år.

På grund av pandemin hade den nationella konferensen, som annars hålls vartannat år, skjutits fram. I en tid där många aktiviteter och konferenser ställs in visar Framtiden bor hos oss att de arbetar med aktuella frågor som engagerar och berör många människor.