Bild: Bergsjöns studiecenter Läxhjälpen

Föräldrar driver populär läxhjälp i Bergsjön

13 december, 2021
  • Demokrati och rättigheter
  • Föreningsutveckling

Den föräldradrivna föreningen Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen har snabbt blivit en succé. Den startades av engagerade föräldrar i Bergsjön och idag har de öppet flera gånger i veckan med nästan 600 barn i åldrarna 6-19 år inskrivna i verksamheten.

För några år sedan tog en grupp föräldrar i Bergsjön kontakt med Bergsjöns församling och ville starta en långsiktig verksamhet för barnen i Bergsjön. Föräldrarna var trötta på alla kortsiktiga projekt som startades upp i området för att sedan läggas ner när projekttiden tog slut. År 2017 startade de Läxhjälpen. Tack vare församlingens hjälp samt Familjebostäder som så småningom erbjöd en gratis lokal kunde de hjälpa barnen med läxorna efter skolan.

Det är helt och hållet föräldrarna som varit drivande i att starta och även driva Läxhjälpen. Föräldrarna ansvarar för att verksamheten fungerar; allt från organisering till att bemanna Läxhjälpen och se till att det finns studiero i lokalerna. De hjälper även till med att ha regelbunden uppföljning med barnets lärare och ansvarar för att återkoppla till Läxhjälpen vad barnet behöver arbeta med.

Bra samarbete med Sensus

Sensus blev inkopplade 2018 och började göra studiecirklar tillsammans med Läxhjälpen. Samarbetet har omfattat styrelse- och demokratiutbildning och resulterat i att föreningen idag står på egna ben med ansvar för anställningar, löneadministration med mera. Sensus bidrar med handledning till Läxhjälpens styrelse samt till personalrådet som ansvarar för frågor som gäller timanställda. Läxhjälpens kassör som ansvarar för löneadministration har möjlighet till rådgivning av Sensus ekonom. Sensus har även medverkat på träffar med läxhjälpare och bland annat hållit i temasamlingar med samtal.

Föreningen vill ha läxhjälpare med hög skolkompetens och de arvoderade läxhjälparna är studenter från universitet och högskolan. Fler av läxhjälparna har själva gått i Läxhjälpen tidigare och har blivit bra förebilder för de nya barnen.

– Jag träffade några som gick i Läxhjälpen när den startades för fyra år sedan. De berättade att tack vare att den fanns klarade de av gymnasiet och ska nu in på universitetet, säger Kikki Mårtensson, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund.

Trygg plats och bättre betyg

En som varit med länge i Läxhjälpen är en 19-årig kille. Han började som deltagare och är nu en av de volontärer som hjälper de yngre barnen. Han säger så här:

När jag började i Läxhjälpen var många av oss okoncentrerade och pratade med varandra om andra saker som inte hade något med skolarbete att göra. Men nu har det förändrats och vi lägger all fokus på skolarbetet. Vi har fantastiska läxhjälpare som är där för oss. Om de är något du inte förstår så kan läxhjälparna förklara på ett enklare sätt.

När 19-åringen började i Läxhjälpen hade han E och F i alla ämnen och han är ett av många exempel på att Läxhjälpen verkligen har gett resultat. Förutom att mångas betyg blivit mycket bättre har Läxhjälpen också blivit en trygg plats för barnen att gå till. En del barn kommer dit och övar till exempel läsförståelse fastän de inte ha några läxor. Barnen har även kommit med andra problem till ledarna. När verksamheten startade var det 50 barn inskrivna, nu är det nästan 600 samt 150 engagerade föräldrar.

Fler verksamheter har startat

Tack vare Läxhjälpen har fler andra verksamheter kunnat starta upp i Bergsjön, För de yngsta barnen mellan 6 och 8 år finns en verksamhet som heter Sjung, läs och lär där barnen tillsammans med en musiklärare sjunger och lär sig svenska tillsammans.

För pappor med barn mellan 0-18 år finns numera Pappasamverkan som vill stödja pappor i att stärka relationen till sina barn och hittar på aktiviteter tillsammans.

Man har även startat en textilateljé som kombinerar språkträning med att sy, lappa och laga kläder samt ett ”ungt råd” där ungdomar själva planerar exempelvis lovaktiviteter.

Forum för föräldrar

Samarbetet mellan Läxhjälpen och Sensus är mycket bra och de har flera andra aktiviteter på gång. De håller bland annat på att ta fram en utbildning för ledare i Unga rådet.

Som en del i Läxhjälpens arbete vill de regelbundet ge föräldrar ett forum att lyfta viktiga frågor genom att erbjuda föräldramöten. Det har inte riktigt kommit igång på grund av pandemin, men i våras arrangerade de ett digitalt föräldramöte för alla föräldrar i Bergsjön. De hade bjudit in polisen som kunde svara på frågor. Hela 70 föräldrar kom så det blev ett väldigt lyckat möte.

Läxhjälpens verksamhet växer och ger ringar på vattnet. Den senaste tiden har den blivit uppmärksammad i media och de är på gång att utöka verksamheten, bland annat till Kortedala. Målet de arbetar mot är att alla barn ska klara skolan, utveckla en god självkänsla och känna framtidstro.