Torsdagsfika för ökad samverkan och gemensam utveckling

5 april, 2021
  • Föreningsutveckling

I all enkelhet har en ny fikarutin mellan Sensus och KFUM i Norrland lett till nya och fördjupade perspektiv samtidigt som det blivit en grogrund för utökad samverkan.

Sedan januari 2021 träffas Sensus region Norrland och KFUM Umeå på torsdagsfika varannan vecka för fördjupa relationerna mellan de två organisationsdelarna för en ökad samverkan och gemensam utveckling.

Torsdagsfikat har varit och är ett forum med fokus på att lära känna varandra och varandras verksamheter. Här samtalas det förutsättningslöst om det som känns aktuellt eller angeläget i verksamheterna med en förhoppning om att fånga upp trådar och gemensamt hitta sätt att arbeta tillsammans framåt.

Till varje träff bjuds specifikt medarbetare in som sedan innan inte varit involverad i de två organisationernas samarbete – på så vis så får fler möjligheten att ta del i relationsbyggandet och få en inblick i den andres verksamhet. Det ger skapar också utrymme för nya perspektiv att ta plats, perspektiv om samarbetet som annars inte hade kommit fram.

Dessa torsdagsfikastunder ses som en ny institution som fördjupar relationen mellan Sensus och KFUM. Initiativtagarna är väldigt hoppfulla om att nya samarbeten och kanske också samarbetsformer kommer att kunna växa fram ur detta.

Torsdagsfika online

När?
Torsdagar, jämna veckor mellan 11.30–12.00.

För vem?
Alla Sensus- och KFUM-verksamma personer är välkomna att delta oavsett var i Sverige man befinner sig.

Var?
Träffarna sker digitalt via Zoom. Kontakta din verksamhetsutvecklare för att få en länk.