Gemensamma musiksatsningar 2022

26 januari, 2023
  • Musik – Band och artister

Musik är folkbildning. I studiecirklar och musikhus, på konserter och seminarier är Sensus med och organiserar vår tids musikrörelse. Deltagarna strävar framåt och uppåt, förkovrar sig på egna villkor och växer som människor, både enskilt och i grupp.

I Sensus arbetar riksförbund, regioner och en rad olika samarbetsparter med gemensam verksamhetsutveckling inom musik. I första hand för alla ledare och deltagare, men lika mycket för musiklivet i stort, på både lokal, regional och nationell nivå. De gemensamma satsningarna är därför viktiga även i ett lokalt/regionalt sammanhang.

Arbetet utmynnar i flera satsningar och koncept där Sensus riksförbund och regioner tillsammans ansvarar för genomförandet. Genom dessa koncept är Sensus med och påverkar musiklivet. Aktiviteterna skapar också ett mervärde för deltagare i den befintliga regionala och lokala verksamheten, samt bidrar till att ny verksamhet skapas och att nya deltagare nås.

Under 2022 genomförde Sensus ett tiotal gemensamma musiksatsningar varav flera var festivalscener. Läs mer om de olika satsningarna här nedan.

Future Echoes i Norrköping

Future Echoes är en showcasefestival med internationell prägel. Hit kommer cirka 70 artister från hela världen. Festivalen har även en konferensdel bestående av internationella musikbranschpaneler. Att möta musikbranschen står högt på önskelistan hos våra deltagare som har kommit en bit i sitt musicerande och som söker vägar att nå ut. 2022 arrangerade Sensus tillsammans med Studiefrämjandet en scen på festivalen. Fyra av Sensus grupper spelade på festivalen.

Läs mer om Future Echoes

Manifestgalan – Manifest Talks

I mer än tio år har Sensus samarbetat med organisationen SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) på olika sätt, till exempel genom att stå som avsändare för priset till årets nykomling på Manifestgalan. Sensus har även hjälpt SOM att arrangera seminarier i samband med Manifestgalan. Under 2022 genomfördes galan och seminarierna digitalt, då pandemiläget under planeringsstadiet var alltför osäkert.

Läs mer om Manifest Talks 2022

House of Metal

I många år har Sensus genomfört en festivalscen på hårdrocksfestivalen House of Metal i Umeå tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Tyvärr ställdes festivalen som var planerad till sista helgen i februari 2022 in, på grund av det osäkra pandemiläget. Nu ser Sensus fram emot en ny festival under 2023.

ÅÄÖ… Sounds Swedish

Tillsammans med organisationerna Talentcoach, Westside Music Sweden och SOM arrangerade Sensus en scen på festivalen The Great Escape i Brighton, UK. The Great Escape är en viktig mötesplats för den europeiska musikbranschen och en av de största och mest erkända showcasefestivalerna. Fokus hos såväl festivalbesökare och konferensgäster ligger på att upptäcka ny musik och nya talanger, samt hitta nya samarbeten. Totalt fyra musikakter spelade och från Sensus var Bluephox från Stockholm med i Brighton.

Läs mer om ÅÄÖ... Sounds Swedish

Sensus Sweden på Västerås Cityfestival

Sedan 2008 har Sensus i Västerås samarbetat med Västerås Cityfestival. Tack vare ett långvarigt och gott samarbete fick Sensus 2022, för andra gången, möjlighet att genomföra en scen på festivalen - Sensus Sweden. Ett tjugotal akter från Sensus verksamhet från hela landet fick möjlighet att uppträda.

Läs mer om Västerås cityfestival

Live at Heart

Live at Heart är en av Skandinaviens största showcasefestivaler/branschkonferenser. Festivalen visar upp morgondagens stjärnor och samlar kreativa proffs för att inspirera, lära och skapa. Under Live at Heart samlas hundratals artister, filmskapare, branschdelegater och tusentals Live at Heart-fans i hjärtat av Örebro. De kommer från olika bakgrunder, kulturer och branscher.

Under festivalen stöttar vi på Sensus våra artister och band med resa och övernattning. Nytt för 2022 var bland annat att Sensus stod som avsändare för en av konferensdelens seminariedagar.

Ansök till Live at Heart

Die Neuen Schweden

Sedan 2015 har Sensus, i samarbete med pr-bolaget Better Things (tidigare Nordic by Nature), årligen genomfört projektet Die Neuen Schweden i Berlin. Genom studiebesök, möten med tysk musikbransch och möjlighet att spela live har satsningen gett nya akter möjlighet att ta ett kliv in på den internationella musikmarknaden.

Under de senaste åren, pandemiåren och åren som följt, har vi förfinat projektet ytterligare. Banden och artisterna har gått en förberedande studiecirkel där de har fått hjälp och stöd i att konkretisera sina idéer och förbättra sina presentationer.

Nytt för 2022 var att samarbetsorganisationen SOM´s styrelse följde med på resan och tog del av studiebesök, speed-meeting med den tyska musikbranschen och livespelningarna. Även musikdistributören ALOADED deltog med en musikakt och hjälpte till med finansieringen genom att vara avsändare för en ”Swedish Fika” där tysk och svensk musikbransch fick en chans att mötas.

Läs mer om Die Neuen Schweden

Sensus Case

Sensus Case är ett verksamhetskoncept som syftar till att nå nya deltagare och att ge befintliga grupper ett ordentligt kunskapslyft. I studiecirkeln Sensus Case får grupperna en unik möjlighet att arbeta skarpt utifrån en idé eller projekt de vill genomföra. Till hjälp får de en person med erfarenhet av att jobba inom området på professionell nivå. Personen ger stöd längs vägen och hjälper gruppen med det de vill åstadkomma.

Läs mer om Sensus Case

Sensus Talks

Sensus Talks är kostnadsfria digitala föreläsningar som ger möjlighet till kompetensutveckling inom ämnen kopplade till musikskapande och musikbransch. Sensus regioner genomför föreläsningarna, som är öppna för deltagare från hela landet. Under 2022 genomfördes ett antal föreläsningar med ämnen som musikproduktion, den tyska musikbranschen och organisering i musiklivet.

Läs mer om Sensus Talks

Sensus Music Meetup

2022 genomfördes för andra gången Sensus Music Meetup, tillsammans med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter), Svensk Live, UTOM (Unga tankar om musik), Musikcentrum och The Orchard.

Sensus Music Meetup handlar om att skapa möten mellan olika delar av musiklivet. Arrangemangen består av mingel, spelningar, medlemsmöten och kompetensutveckling genom samtal och seminarium. Här möts musiker, artister, upphovspersoner, musikutgivare, arrangörer, management, kulturpolitiker och tjänstepersoner, publik med flera för att få ökad branschkännedom och ny kunskap samt för att skapa nya samarbeten.

De deltagande banden och artisterna genomförde även en studiecirkel i ”Sensus Case”-anda för att förbereda sig lite extra.

Läs mer om Sensus Music Meetup

Sensus Writes

Under tre dagar i november 2022 samlades 15 låtskrivare från hela landet i Nevo Studios i Sundsvall för att utveckla sitt låtskrivande, producerande och framförallt prova på hur det är att vara deltagare i ett låtskrivarcamp.

Sensus Writes är ett nationellt koncept som planerades och genomfördes av medarbetare från tre av Sensus regioner, Stockholm-Gotland, Östra Götaland och Norrland, i samarbete med två ledare i Sensus, Natali Noor och Fredrik Sonefors.

Läs mer om Sensus Writes

Rapport från låtskrivarcamp