Bild: Scandinav Bildbyrå

Ett väl fungerande styrelsearbete leder till goda resultat

30 juni, 2022
  • Föreningsutveckling

Hur skapas ett väl fungerande styrelsearbete som leder till goda resultat för avdelningen? Det var frågan som var i fokus när Sensus och Vårdförbundet tillsammans utvecklade och genomförde en två dagars utbildning för Vårdförbundets samtliga 21 avdelningsstyrelser under hösten 2021 och våren 2022.

Avdelningsstyrelserna har en nyckelroll i Vårdförbundets organisation. Det är de som fått medlemmarnas förtroende att leda avdelningens arbete framåt. De ska praktiskt driva arbetet men också vara bärare av organisationens idé och värdegrund.

Redan 2017–2018 utvecklade och genomförde Vårdförbundet och Sensus utbildningar för förbundets avdelningsstyrelser och i samband med att nya styrelser valts var det dags för en ny omgång. 21 nyvalda avdelningsstyrelser runt om i hela landet utbildades under perioden oktober 2021 – mars 2022

Det som slår mig som har gjort båda omgångarna är förtroendevaldas engagemang – de ger allt!

Katarina Wallgren, Sensus kursledare

Utbildningen är tänkt som en introduktion till de nya styrelserna och en början till att utveckla styrelsearbetet. Under de två utbildningsdagarna ingår teman som:

  • Styrelsens uppdrag, ansvar och arbete – att vara en styrelse som leder
  • Grundläggande orientering i Vårdförbundets idé och vilja
  • Stödja den grupprocess som skapar en dynamisk styrelse

Kursledarteam med bred kompetens
Arbetet med att utveckla utbildningen började med att Vårdförbundet och Sensus utsåg vardera sex kursledare som bildade team med en ledare från varje organisation. Tanken var att kursledarna skulle komplettera varandra kompetensmässigt där Vårdförbundet stod för kunskap om förbundets politik och idé och Sensus framför allt bidrog med kompetens kring grupputveckling, styrelsekunskap samt om folkbildningens metoder och förhållningssätt.

Det ger trygghet att jobba i ett gäng som kan hoppa in för varandra.

Anna Thim, Sensus kursledare

För att kursledarteamen skulle kunna dela erfarenheter och lära känna varandra skapades en gemensam digital yta för dokument och kommunikation.

Kursledarteamen anpassade upplägget utifrån respektive styrelses behov och förutsättningar. Dessutom fick upplägget anpassas för digitala träffar när pandemirestriktioner återinfördes under en period. En hel del arbete med att anpassa metoder och upplägg för att passa digitala träffar resulterade i att utbildningen nu fungerar bra både med fysiska- och digitala träffar.

För att kunna vara flexibel måste man vara förberedd. Förvånad över hur bra det gick även digitalt.

Ulrika Erksell, Sensus kursledare

Teamen hade lärandesamtal under och mellan utbildningarna. När samtliga utbildningar var genomförda träffades alla kursledare för lärandesamtal och erfarenhetsutbyte.

Ett väl fungerande samarbete
Vårdförbundet har valt att samarbeta med Sensus i utveckling och genomförande av denna styrelseutbildning eftersom vi sedan tidigare har ett uppbyggt och väl fungerande samarbete i utbildningsfrågor, till exempel är Sensus med och utbildar alla Vårdförbundets utbildare. Vi fanns även med som stöd när vårdförbundet tog fram sin utbildningspolicy.

Det känns tryggt att dela ansvaret för att det blir en givande utbildning med Sensus. De har en förståelse för vår organisation sedan tidigare och samtidigt sådan kompetens inom pedagogiken.

Olivia, utbildningsansvarig Vårdförbundet

Läs mer om Sensus samarbete med fackförbunden

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad en utbildning med syfte att tydliggöra styrelsens viktiga roll i organisationen samt ge ett praktiskt stöd för planering av styrelsens arbete. Styrelsens ledamöter behöver få en bra introduktion och utbildning för sitt uppdrag. Materialet kan användas för en styrelseutbildning under två dagar. Det går även bra att genomföra utbildningen i studiecirkelform. Vårdförbundet valde ett tvådagarsupplägg med kursledare. Materialet ingår i konceptet Väx i ditt uppdrag.

Läs mer om En styrelse som gör skillnad

Väx i ditt uppdrag

Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept för dig och din förening. I det finns kunskap och metoder för att stärka arbetet i idéburna organisationer. Bland annat ingår material om styrelseutveckling, grupputveckling, valberedningsarbete, medlemsrekrytering och opinionsbildning.

Läs mer om Väx i ditt uppdrag

Vilja mötas

Vilja mötas uttrycker Sensus pedagogiska förhållningssätt vid möten inom folkbildningen och bidrar till reflektion och samtal om hur grupper lär och utvecklas tillsammans.

Läs mer om Vilja mötas