Bild: Fredrik Lundblad

En brobyggare för hinduismen i Sverige

8 februari, 2024
  • Religionsdialog
  • Tro och religion

Mitt i det mångkulturella Sverige hittar vi Chitra Paul som brinner för att dela med sig av hinduismens traditioner och värderingar. Genom sitt arbete och sin tro är Chitra en inspirerande person som bygger broar mellan kulturer och trosuppfattningar och visar att tro kan vara en källa till styrka och enhet.

Multireligiösa almanackan har träffat Chitra Paul som är ordförande för Hindu Forum Sweden och kultursekreterare i Bangiya Sanatan Samaj, en av Sveriges äldsta bengalisk-hinduiska föreningar. Hon har tidigare varit danslärare i både sitt hemland och Sverige, studerat musik och folkdans på Musikhögskolan i Stockholm och introducerat indisk dans som ett ämne i Stockholms kulturskola.

När Chitra beskriver hinduismen gör hon det med en känsla av vördnad: "Det är svårt att förstå eller beskriva hinduismen på ett traditionellt sätt. Det är mer ett sätt att leva än en religion. Vi tror på en högsta varelse, Brahman – en formlös Gud och allestädes närvarande energi som finns i universum. Det kan vara i olika former och härifrån kommer begreppet polyteism. Vi ser allt som en form av Gud, en enhet i mångfalden."

Chitra förklarar att hinduismen, som är världens äldsta levande religion, är baserad på "Sanatana Dharma", en uppsättning regler som är giltiga sedan evigheten. "Vi har heliga skrifter som är flera tusen år gamla och som ger oss vägledning i livet," säger hon.

Döden är inte slutet. Själen vandrar vidare till nästa liv och våra handlingar i detta liv påverkar vårt nästa – det är Karma. 

För Chitra är reinkarnation en central del av tron. Döden är inte slutet. Själen vandrar vidare till nästa liv och våra handlingar i detta liv påverkar vårt nästa – det är Karma. "Målet för en hindu är att nå Moksha, vilket är befrielsen från cykeln av födelse, död och återfödelse, och förenas med den universella själen, Brahman” förklarar hon.

I Sverige har Chitra fått anpassa sina religiösa ritualer för att möta utmaningarna med det lokala klimatet och begränsad tillgång till vissa saker. "Vi bengaliska hinduer har inget tempel eller mandir i Stockholm, men hyr lokaler för att fira högtider. Hemma har jag en särskild plats där jag utför mina religiösa ritualer och plikter", säger hon med ett leende. Hon firar både hinduiska och svenska högtider och ser ingen konflikt i att omfamna båda kulturerna.

Chitra respekterar andra religioner och tror på samexistens. "Jag tror på 'Ekam Sat, Vipra Bahudha Badanti' – sanningen är en enda, de lärda förklarar den på mångahanda sätt," säger hon och tillägger att hon förväntar sig samma respekt från andra.

Sanningen är en enda, de lärda förklarar den på mångahanda sätt.

Tron ger henne ett inre lugn i vardagen och tjänar som en ständig påminnelse om att hennes handlingar har konsekvenser. "Jag måste göra goda handlingar för att vara en bra människa och uppnå moksha," avslutar Chitra.

Genom sitt arbete och sin tro är Chitra Paul en inspirerande person som bygger broar mellan kulturer och trosuppfattningar och visar att tro kan vara en källa till styrka och enhet.

Text och bild: Fredrik Lundblad

#MA-redaktionellt

Om Hindu Forum Sweden

Hindu Forum Sweden (HFS) här även kallat forum är en ideell samarbetsorganisation för föreningar och tempel i Sverige som vill verka för en framtida fortsatt existens för det hinduiska religiösa och kulturella livet i Sverige, Europa och på de platser i världen där Hinduism (även benämnt Sanatana Dharma) utövas.

Hindu Forum Sweden består av hinduiska grupper i Sverige som har som referensram vediska texter såsom Veda och Upanishaderna. En annan gemensam nämnare för forumets medlemmar är utövande av t.ex. puja och yoga samt uppfattningen om atman, karma, dharma, brahman och reinkarnation. Eftersom Hinduism är en pluralistisk religion med en stor mängd variationer både i livsåskådning och praktik, är tolerans och respekt för skillnader bland forumets medlemmar en grundläggande princip.

facebook.com/hinduforumsweden