Yrkesverksamma får möjlighet att utvecklas

23 januari, 2023
  • Arbetsliv

Långt över hundra personer deltar årligen i Sensus olika diplomutbildningar. Två populära utbildningar är Diplomerad HR-specialist och Diplomerad kommunikatör.

Syftet med Sensus diplomutbildningar är att ge yrkesverksamma möjlighet att utvecklas och stärkas i sina yrkesroller.

Deltagarna kommer från olika företag och organisationer, vilket gör att kompetenser och erfarenheter möts. Grupperna består av max 16 deltagare för att alla ska kunna komma till tals och för att ledaren ska kunna se samtliga deltagare. Alla ledare har en teoretisk utbildning kompletterad med en mångårig praktisk tillämpning.

En populär och omtyckt diplomutbildning som genomförs flera gånger varje år är Diplomerad HR-specialist. Utbildningen vänder sig till personer som har personalarbete som sin huvudsakliga arbetsuppgift eller är chefer och har personalansvar.

Ulf Elm, HR-konsult i Växjö kommun, är en av dem som har utbildat sig till diplomerad HR-specialist hos Sensus. Så här säger han om utbildningen:

– En väl sammansatt utbildning som inte enbart tar upp de självklara delarna av HR-arbete, utan även de delar inom andra områden som är viktiga att känna till för att kunna leverera ett bra HR-stöd till såväl en större organisation som ett mindre företag. Kursledarna delade med sig av sin mångåriga erfarenhet inom HR. Sammansättningen i gruppen gav också möjlighet till erfarenhetsutbyte, vilket även uppmuntrades av kursledarna. Kurslitteraturen är även användbar efter utbildningen, eftersom den innehåller flera metoder och modeller som är användbara inom modern HR.

En annan populär utbildning är Diplomerad Kommunikatör. Den här utbildningen ger deltagaren förståelse för kommunikationsprocessens olika delar och kunskap som gör att de kan arbeta både strategiskt och operativt med kommunikation.

Jenny Nyberg, kommunikatör i Svenska kyrkan, är nöjd med utbildningen:

– Kommunikatörsutbildningen överträffade mina förväntningar. Under vår tid tillsammans lärde jag mig lärde jag mig otroligt mycket både i de olika programmen och i skrivandets konst. Våra ledare var otroligt proffsiga, pedagogiska och med glimten i ögat.

Om Sensus diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Ledarna har både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet och är verksamma inom de områden de undervisar i.

Med små grupper på 12-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner. Stor vikt läggs på deltagarnas personliga utveckling, erfarenheter och drivkrafter.

Läs mer på sensus.se/diplom