Att leva med och komma ur ett självskadebeteende

27 januari, 2023
  • Friskvård och hälsa
  • Samtal om livet

Sensus och Shedo samarbetar för att öka kunskapen om självskadebeteende och ätstörningar.

Sensus och föreningen Shedo (Self harm and eating disorder organization) samarbetar sedan flera år kring föreläsningsturnén ”Shedo på turne”. Turnén går från söder till norr och gör uppehåll på cirka 12 orter i Sverige.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten och ges utifrån ett självupplevt perspektiv av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Föreläsarna delar sina personliga berättelser och vittnar om olika vägar vidare.

Det primära syftet med föreläsningsturnén är att öka kunskapen om självskadebeteende och ätstörningar. Ett annat syfte är att skapa mötesplatser kring frågorna och ge möjlighet för enskilda att på ett enkelt sätt möta en Shedo-representant. Det är vanligt att personer stannar kvar efter föreläsningarna för att ställa frågor som är angelägna för dem. Föreläsningarna är välbesökta och mycket uppskattade.

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och anhöriga samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Vill du läsa mer? Här hittar du fler artiklar om Shedo på turné:
Shedo på turné - Lindas livshistoria
Att skada sig själv, ett sätt att hantera inre smärta