Antidiskrimineringsbyråerna i Svealand under 2022

9 december, 2022
  • Demokrati och rättigheter

Sensus region Svealand driver tre antidiskrimineringsbyråer - Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) och Rättighetscentrum Dalarna (RD).

Antidiskrimineringsbyråerna erbjuder kostnadsfri rådgivning om diskriminering. Byråerna arbetar också förebyggande genom utbildning, opinionsbildning och informationsspridning.

Under 2022 samarbetade Sensus Svealands tre antidiskrimineringsbyråer kring en kampanj i sociala medier för att att uppmärksamma olika diskrimineringsfrågor. Tillsammans med Sensus övriga antidiskrimineringsbyråer förbereddes och genomfördes MR-dagarna. Ett gemensamt arbete med att ta fram en utbildning för fackförbunden påbörjades också.


Kampanj: Sätt diskriminering på agendan

Under våren 2022 skapade antidiskrimineringsbyråerna en kampanj för att uppmärksamma olika diskrimineringsfrågor i sociala medier inför valet. Bilder och faktatexter för att sprida information om diskrimineringslagen och aktuell statistik kopplat till diskriminering i Sverige togs fram. Varannan vecka publicerades bilder och texter utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt trakasserier och sexuella trakasserier. Kampanjen fick stor spridning tack vare att alla byråerna samarbetade och spred informationen i sina respektive kanaler.


MR-dagarna 2022

Inför årets Mänskliga Rättighetsdagar (MR-dagarna) i Örebro valde Sensus antidiskrimineringsbyråer att gå samman med de övriga 15 antidiskrimineringsbyråerna i Sverige i ett större samarbete. Resultatet blev långt över förväntan och när dagarna var över hade ett tiotal framgångsrika föreläsningar, workshops och panelsamtal genomförts. Även montern med material och information blev välbesökt.

Bilden ovan är från miniseminariet, "Trygg på jobbet", som arrangerades av Sensus antidiskrimineringsbyråer och Sensus.

På bilden syns: Johan Eklund, ordförande i TCO Dalarna och vice ordförande i ST, Maria Refai, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Annika Heikkinen, verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.

Sensus antidiskrimineringsbyråer

Det finns 18 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till den som utsatts för diskriminering och arbeta förebyggande med utbildning, opinionsbildning och informationsspridning. Följande sex byråer drivs med Sensus som huvudman:

  • Rättighetscentrum Norrbotten
  • Rättighetscentrum Västerbotten
  • Rättighetscentrum Dalarna
  • Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
  • Diskrimineringsbyrån Gävleborg
  • Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Läs mer