Sensus antidiskrimineringsbyråer

Det finns 18 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till den som utsatts för diskriminering och arbeta förebyggande med utbildning, opinionsbildning och informationsspridning.

Byråerna finansieras huvudsakligen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och uppdraget styrs av en statlig förordning. Tre av Sensus regioner är huvudmän för totalt sex av byråerna. Kontakta gärna byråerna för frågor om diskriminering och lika rättigheter!

Se antidiskrimineringsbyråernas film om verksamheten här:

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube