Spädbarnsfonden

Målet för Spädbarnsfonden är att stödja familjer som förlorat barn före eller i samband med förlossningen, i plötslig spädbarnsdöd eller på annat sätt, samt att sprida information och främja forskning om perinatal död och plötslig spädbarnsdöd

Föreningen ordnar familjehelger, samtalshelger, minnesstunder, samtalsgrupper, föreläsningar, seminarier och konferenser. Den stöder också forskning kring perinatal död och plötslig spädbarnsdöd genom sina forskningsfonder.

Sensus och Spädbarnsfonden samarbetar inom ämnesområdena psykologi, livsåskådning och konsthantverk.

Läs mer på spädbarnsfondens hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.