SAMBA – samarbete för barnen

SAMBAs vision är ett samhälle med plats för barnen, ett samhälle där barnens bästa kommer i första hand vid politiska beslut och där varje barn ges tillräckliga resurser för en god uppväxt.

SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt arbetar för och med barn. SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att insatser görs för att förhindra att barn hamnar i fattigdom och utanförskap. Ju tidigare samhället agerar desto bättre för barnen och desto mindre blir kostnaderna för samhället. SAMBA verkar för att FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, ska bli lag i Sverige. Med barn menas alla människor i åldern 0-18 år. SAMBAs nätverk är politiskt och religiöst obundet.

I samarbete med Sensus bedriver SAMBA kulturprogram och studiecirklar om barns rättigheter.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.