SPES

Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES är en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst oberoende, ideell förening, som arbetar med suicidprevention och att ge stöd till efterlevande anhöriga. Föreningen har utbildningar,träffar och självhjälpsgrupper över hela landet.

Förbundet är indelat i tio regioner med speciella SPES-kretsar i de flesta länen. I respektive region och krets finns informatörer och kontaktpersoner, som anordnar medlemsträffar och samtalsgrupper för hjälp till självhjälp.

I samarbete med Sensus har SPES studiecirklar och kulturprogram inom ämnesområdena  pykologi, livsåskådning, terapi - rehabilitering, hälso- och sjukvård. Vi har även samarbetat kring tre studiematerial:

Det går att leva vidare, ett samtalsmaterial för personer som förlorat en närstående i suicid.

Låt himlen vänta, ett studiematerial om hur man upptäcker, samtalar med och hjälper sköra ungdomar. Den primära målgruppen är vuxna som i sitt arbete har kontakt med ungdomar.

När himlen är nära, som tar upp gamla långtidssjuka eller deprimerade människors situation. Hur ska man som vårdare eller anhörig klara av de svåra samtal som är aktuella?

 

Läs mer på spes hemsida

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.