Kvinnor för mission

Kvinnor för mission är en förening av ca 1000 kvinnor med anknytning till Svenska kyrkans internationella arbete. Föreningen stöder kvinnor runt om i världen och sprider information i Sverige.

Enligt stadgarna har Kvinnor för mission till uppgift att väcka och stärka intresset för mission, att tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka deras ställning i kyrka och samhälle samt att stödja Svenska kyrkans internationella arbete.
En riksstyrelse ansvarar för den nationella verksamheten.

Läs mer om verksamheten på hemsidan. 

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.