Aspiria

Aspiria är en ideell förening för personer med stark arbetslust men som behöver olika typer av stöd på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreningen fungerar som en länk och plattform mellan den enskilda individen och arbetsmarknaden. Verksamheten sker både individuellt och i studiecirklar genom att stödja förändringsprocesser på två plan, hos arbetstagaren och hos arbetsgivaren.

För att vägleda någon till ett fungerande arbetsliv krävs att arbetsgivaren går till mötes vid halva vägen. Det är en väg som ofta bjuder många hinder att passera, inte minst för arbetsgivaren som kan behöva bryta igenom förutfattade meningar och generaliseringar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För den enskilda personen kan stödet handla om att bygga upp tilliten till sig själv. Aspiria arbetar inte med socialt företagande utan utgår från att alla har förutsättningarna att klara sig på arbetsplatsen. Respekt är ett ledord i verksamheten.

I samarbete med Sensus bedriver Aspiria studiecirklar och kulturprogram inom ämnesområdena mänskliga rättigheter och icke-diskriminering, anhörigstöd, handledning och uppföljning.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.