Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Utbildningen Diplomerad kommunikatör omfattar 80 utbildningstimmar fördelade på 6 delkurser. Varje delkurs innehåller både med teoretiska och praktiska moment. De praktiska övningarna utgår till stor från deltagarnas egen arbetsmiljö och arbetssituation.

Kommunikationsprocessen, 2 dagar

Här läggs grunden för att förstå vad kommunikation innebär. Delkursen syftar till att skapa förståelse för kommunikationsprocessens olika delar och hur dessa påverkar varandra. Stor vikt läggs vid att skapa förståelse för kommunikationen i den egna organisationen samt för den egna rollen som kommunikatör/informatör.

Efter avslutad kurs känner du dig säkrare i din roll som informatör/kommunikatör, kan medverka aktivt i organisationens interna och externa informationsarbete samt göra en strategisk och långsiktig plan för organisationens kommunikation.

 • Kommunikationsprocessens olika delar
 • Social kommunikation
 • Kanalegenskaper
 • Intern och extern kommunikation
 • Informatörens olika arbetsuppgifter
 • Kommunikationsformer
 • Budget
 • Kommunikationsplanering

De grafiska dataprogrammen, 4 dagar

Adobe Crerative Suite är programvaror för grafisk produktion: InDesign är ett layoutprogram där man kombinerar text och bild till en trycksak eller publikation för webb/bildskärm.

Photoshop är ett bildbehandlingsprogram som man använder för att förbättra eller ändra bilder och anpassa dem till olika publiceringsformer. I Photoshop kan man göra allt från färgjustering och skärpning, ta bort damm och repor, till att manipulera, retuschera och förstärka bildobjekt.

Illustrator är ett program för att skapa illustrationer med vektorgrafik. Illustrator används för att skapa grafik, logotyper, diagram, symboler, mönster och vinjetter.

Efter avslutad kurs behärskar du grunderna i In Design, Photoshop och Illustrator och kan producera enklare informationsmaterial, ensidiga och flersidiga.

 • InDesign: 2 dagar
 • Photoshop: 1 dag
 • Illustrator: 1 dag

Avsnittet förutsätter att du som deltagare har tillgång till egen bärbar dator med aktuella versioner av Adobes programvaror InDesign, Illustrator och Photoshop.

Det skrivna ordet, 1 dag

Att bearbeta text tillhör informatörens arbetsuppgifter. Det kan handla om att producera en text från början eller om att redigera redan skrivna texter. Informatören har helhetsansvar för den text som organisationen kommunicerar.

Det skrivna ordet ska skapa läsarintresse, vara tydligt och sätta läsaren i fokus. Informatören måste även kunna anpassa texter till kanal och målgrupp.

Tyngdpunkten under den här kursen ligger på att kunna anpassa det skrivna ordet till målgrupp och kanal. Varje kursmoment innehåller praktiska övningar. Deltagarna får både redigera redan skrivna texter och skrivna egna.

Efter avslutad kurs har du kunskap som gör att du kan känna dig säker och bekväm som skribent och textredigerarr. Du kan skriva intresseväckande, korrekt och läsvänligt, granska texter och skapa en god skriftlig kommunikation både internt och externt.

 • Att tänka på när en skriver (budskap, läsförståelse, upplägg)
 • Att anpassa text till målgrupp
 • Att anpassa text till kanal (affisch, annons, pressrelease, nyhetsbrev, flyer, notis, pm)
 • Att skriva för webben
 • Att skriva med alla sinnen

Visuell grafisk kommunikation, 1 dag

Den här delkursen ger dig grundläggande förståelse för hur du kommunicerar visuellt, det vill säga använder dig av typografi, färg, form och bild. Tyngdpunkten ligger på hur du översätter meddelandet i kommunikationsprocessen till ett visuellt språk. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment.

Efter avslutad kurs har du förståelse för hur du kan visualisera abstrakta värden samt kunskap om vilka verktyg som behövs.

 • Typografi
 • Att använda bilder
 • Formförutsättningar för olika kanaler
 • Skillnader mellan intern och extern formgivning
 • Formgivning för flera sidor
 • Färglära

Digitala kanaler, 1 dag

Avsnittet syftar till att ge deltagarna en helhetsförståelse för de digitala kanalernas möjligheter vad gäller marknadsföring och kommunikation.

Efter avslutad delkurs kan du planera och ansvara för din organisations digitala kommunikation.

 • Introduktion: Digitala kanaler
 • Hemsida
 • Webbredaktören
 • Digitala utskick
 • Intranät
 • Webbannonsering
 • Sökordsoptimering
 • Sociala medier, strategi, planering, implementering
 • Uppföljning/mätning/utvärdering

Examination: Kommunikationsplan, 1 dag

Examensarbetet innebär att skapa en kommunikationsplan för din organisation. Kursen avslutas med att deltagarna redovisar sina arbeten muntligt och att vi i dialogform förfinar och vässar arbetet ytterligare. Allt för att det ska gå att använda praktiskt i din organisation. Momentet innehåller såväl strategisk kommunikationsplanering och grafisk design i de på kursen givna programmen. Dessutom övar vi på den muntliga presentationen och det som kanske är det allra viktigaste för att bli framgångsrik som kommunikatör: att inspirerar och visa för din organisation att kommunikation är viktigt och roligt!