Bild: Alexander Palmestål

Sensus Music Meetup

Sensus Music Meetup är mötesplats för reflektion, idéskapande, livemusik och nysatsningar inom musiklivet. Ett kreativt rum där olika delar av musikbranschen och kulturlivet möts, delar med sig av sina erfarenheter, tacklar utmaningar och sjösätter nya idéer tillsammans.

Ambitionen över tid är att Sensus Music Meetup ska verka i tätort, förort och landsbygd över hela landet. Under senhösten 2021 startade satsningen med fokus på musiklivet i Sveriges två största städer - Stockholm och Göteborg. Det blev möten mellan band, artister, skivbolagsentrepenörer, livearrangörer, intresseorganisationer, producenter, politiker och tjänstemän från riksdag, region och kommun och många fler.

Vid genomförandet av Sensus Music Meetup under hösten 2021 kom det fram nya samverkansytor, samarbeten, idéer och kunskaper ur de samtal och möten som ägde rum.

Mer om Sensus Music Meetup 2021 kan du läsa här.


Om upplägget:

Studiecirkel och livespelningar

Deltagande band och artister ingår i studiecirklar med en erfaren person från musikbranschen som ledare. Genom samtal och erfarenhetsutbyten lär de sig mer om musikutgivning, turnébokning, kommunikation och andra ämnen som de själva identifierat som viktiga i deras musikskapande. Banden och artisterna spelar även live vid evenemanget.

Intresserad av att vara med? Intresseanmälan öppnas under våren 2022.


Evenemanget

Dagtid samlades vi för samtal och workshops med olika perspektiv från musiklivet och kvällstid för mingel och spelningar. Hit välkomnar vi alla delar av musikbranschen och kulturlivet - musikskapare, artister, musikutgivare, arrangörer samt organisationer inom det kommersiella, ideella och offentliga.

För löpande information om vår musikverksamhet och våra satsningar, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan.

Ansökan 2022

I höst arrangeras Sensus Music Meetup i Malmö och Umeå. Band och artister kan redan nu kan ansöka om att vara med. Sista dag för ansökan är söndag 25/9.

Mer info och anmälan
Sensus Music Meetup 2021
Röster från Sensus Music Meetup 2021
Sensus Music Meetup gav mig energi, pepp och nya idéer i hur jag kan arbeta med mitt konstnärskap. Det var otroligt fint att möta andra band, artister och människor i branschen som förstår och känner igen sig i de utmaningar man stöter på när man jobbar i independent-världen; alla satt i samma båt och hjälpte varandra. Det blev som en hub där tips, tankar och idéer florerade. Att ha en erfaren studiecirkelledare med i den processen var också otroligt viktigt och boostade mig i att jobba vidare med det jag tror på!

Ellinor Bonander

Medverkande artist. Deltog i studiecirkel med Markus Persson från Jubel.

Film av Fabian Rosenberg vid Sensus Music Meetup, Stockholm 19 november 2021.

Nyhetsbrev om Sensus musikverksamhet

Jag vill hålla mig uppdaterad kring vad som är på gång inom musikverksamheten.