Verksamhet med barn och ungdomar i Sensus

Sensus studieförbund ska alltid kunna garantera en trygg fritid för de barn och ungdomar som finns i vår verksamhet. Att vara vuxen i barn- och ungdomsverksamhet innebär ett särskilt ansvar. Därför har Sensus riktlinjer för arbete med barn- och ungdomsverksamhet. Som en del av riktlinjen finns krav på registerutdrag för ledare i barn- och ungdomsverksamhet.

Detta gör vi för att garantera en trygg fritid för barn och ungdomar i Sensus verksamhet:

  • Anställda och ledare över 16 år som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet ska kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
  • Ensamarbete med barn och unga ska undvikas så långt det är praktiskt möjligt.
  • Alla lagbrott, som Sensus får kännedom om, i våra verksamheter ska polisanmälas.
  • Vid misstanke om att ett barn far illa ska ledaren göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det gäller exempelvis om ledaren ser eller hör något som tyder på att barnet blir utsatt för våld eller inte får den omsorg hen behöver.
  • Anställda och ideella ledare ska alla ta del av Sensus ledarintroduktion och den information som finns på sensus.se/ledare. De ska också agera i linje med Sensus riktlinjer och ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt.