Sensus verksamhet är tillgänglig för alla

Sensus verksamhet är tillgänglig för alla. Av olika skäl kan det finnas behov av särskilt stöd för att alla ska kunna delta i verksamheten på lika villkor.

Om det finns personer som har behov av särskilt stöd för att kunna delta i vår verksamhet finns det hjälp och stöd att få. Det spelar ingen roll om du är deltagare eller ledare – oavsett din roll i verksamheten kan du får stöd.

Några exempel på stöd som vi kan ge:

  • Anpassade lokaler
  • Anpassad studietakt
  • Minskad gruppstorlek
  • Extra ledare
  • Mentorstöd för deltagarens lärande
  • Anteckningsstöd
  • Pedagogiska insatser för ledare med egna funktionsnedsättningar
  • Anpassning av studiematerial
  • Kontakter med t ex anhöriga och boenden för att möjliggöra deltagarens deltagande

Ta kontakt

Som deltagare pratar du med din cirkelledare om du har behov av stöd. Som cirkelledare kontaktar du din kontaktperson på Sensus.

Hitta kontaktpersoner