Bild: Scandinav Bildbyrå

Försäkring för ledare och deltagare

Som ledare och deltagare i Sensus studiecirklar, kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

Ledare och deltagare - studiecirkel och gruppverksamhet

Ledare är försäkrade under pågående verksamhet samt under färd till och från verksamheten. Deltagaren är försäkrad under pågående verksamhet.

Deltagare och medverkande - kulturprogram

Deltagare (publik) i kulturprogram anordnat av Sensus omfattas av olycksfallsförsäkringen under förutsättning att de är anmälda. Försäkringen gäller under kulturprogrammet. Medverkande i kulturprogram omfattas också av olycksfallsförsäkringen.

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar:

  • Läkekostnader

  • Tandskadekostnader

  • Resekostnader

  • Skadade personliga tillhörigheter

  • Medicinsk invaliditet

  • Dödsfall

  • Rehabilitering

  • Sveda och värk

  • Lyte och men


Skadeanmälan görs av Sensus.