Bild: Scandinav Bildbyrå

Folkbildningens ord, begrepp och verksamhetsformer

Inom folkbildningen finns ord och termer som kan kännas nya för vissa. Dessutom har vi fasta verksamhetsformer som vi folkbildare behöver känna till. Här går vi igenom allt sånt.

Arr, kulturprogram och cirkeltimmar – exempel på ord och begrepp som är vanligt förekommande i en folkbildares vokabulär. Men för dig som är ny i folkbildningen kan de uppfattas som många svåra att direkt förstå.

På denna sida går vi igenom de mest grundläggande termer, begrepp och koncept som finns används i folkbildningssammanhang. Vi börjar med de tre grundläggande verksamhetsformerna för folkbildning och därefter förklarar vi vissa ord och termer.

Studiecirkel

En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Lite olika exempel på studiecirklar är bokcirkel, hantverkscirkel, samhällscirkel, språkcirkel eller ett band som spelar musik.

Det som krävs för att starta en studiecirkel är att...

 • ...cirkeln har minst tre och max tjugo deltagare (alla över 13 år)
 • ...cirkeln träffas minst tre gånger
 • ...cirkeln sammanlagt träffas i nio studietimmar (á 45 minuter per studietimme)
 • ...varje deltagare varit med i cirkeln minst en av de första tre sammankomsterna

Därutöver får cirkeln max träffas fyra studietimmar per sammankomst och max tre sammankomster per vecka.

Kulturprogram

Ett kulturprogram är något som framförs inför eller tillsammans med publik, exempelvis en konsert, föreläsning eller utställning. Kulturprogram ska bidra till delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Ett kulturprogram ska...

 • ...vara minst 30 minuter.
 • ...framföras inför eller tillsammans med minst 5 deltagare utöver den som är ansvarig för verksamheten.
 • ...rikta sig till personer som är 13 år eller äldre.
 • ...ska utannonseras i förväg.

Vad kan räknas som kulturprogram?

Föreläsningar, teatrar, konserter, dansuppvisningar, filmvisningar och utställningar.

Annan folkbildningsverksamhet

Denna verksamhetsform är i grund och botten som verksamhetsformen studiecirkel, men är något friare. Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Deltagarna kan vara fler än i studiecirkeln.
Det som krävs för att starta en annan folkbildningsgruppverksamhet är att:

 • deltagarna ska vara sex år eller äldre
 • ni är minst tre deltagare
 • har minst en träff á 45 minuter
  Ni ska ha en plan för vad ni ska göra i och vilket material ni vill använda er av. Annan folkbildningsverksamhet kan ske fysiskt eller helt/delvis på distans.
Termer och ord

Folkbildningens ord, termer och begrepp

Sammankomst

Arrangemang (arr)

Arbetsplan

Synkron och asynkron verksamhet