Verksamhetsåtagande 2025-2027

Sensus har lämnat in ett verksamhetsåtagande till Folkbildningsrådet. Det beskriver vilka vi är och vill vara kommande år.

Under åren 2025-2027 kommer Sensus att arbeta för att stärka bildning, demokrati, delaktighet, utbildning och kulturliv. Vårt verksamhetsåtagande beskriver hur vi genom långsiktiga samarbeten och dialoger med våra medlemsorganisationer och deltagare vill skapa förutsättningar för en existentiellt hållbar samhällsutveckling.

Åtagandet speglar också vilka vi är (vår profil) och hur vi följer upp det vi gör för att fortsätta vara kvalitativa.

Sensus profil i korthet:

  • Sensus är förankrat i några av Sveriges stora folkrörelser, så som Svenska kyrkan, Scouterna, körlivet och det fria musiklivet. Vi värnar en bredd av relationer och samarbeten i civilsamhälle och kulturliv.
  • Sensus arbetar för en existentiell hållbarhet genom att stötta gruppers bildningsprocesser inom livsfrågor, kultur och natur.
  • Sensus verksamhet tar avstamp i människors behov, drivkrafter och engagemang och präglas av en mångfald lärmiljöer och lärprocesser.
  • Sensus verkar för att vidga begränsande normer och överbrygga mellanrum i samhället.

Ladda ner verksamhetsåtagandet som PDF här nedanför.